Bladet Kvindevalgret

Kvindevalgret udkom 1908-1915. Bladet blev udgivet af Landsforbundet for Kvinders Valgret, der var den største og mest toneangivende stemmeretsforening i Danmark.

Landsforbundet blev stiftet i 1907 af bl.a. den jyske lægekone Johanne Rambusch og den københavnske gymnasielærer Elna Munch. Begge fungerede som henholdsvis formand og næstformand fra foreningens stiftelse til den blev nedlagt i 1915, da stemmeretskampen med vedtagelsen af den nye grundlov, var vundet.

 

 

Landsforbundet havde kun stemmeretten på programmet og udviklede sig fra 1907 hurtigt til en slagkraftig organisation med 160 lokalafdelinger rundt omkring i landet og ca. 12.000 medlemmer.

Kvindevalgret så dagens lys første gang i januar 1908 og udkom herefter en gang om måneden frem til december 1915, hvor det gik ind som en følge af Landsforbundets nedlæggelse tidligere på året. Oplaget var i begyndelsen på ca. 6000 eksemplarer, men nåede i 1912, hvor agitationen for valgretten kulminerede, op på ca. 7000 eksemplarer.

Bladets redaktører

Bladets første redaktør frem til sommeren 1912 var kommunalpolitikeren og fabriksinspektøren Julie Arenholt. Hun blev afløst af Clinny Dreyer, der var sygeplejerske og skribent. Begge sad i Landsforbundets hovedbestyrelse og begge var medlemmer af partiet Det radikale Venstre.

Bladets profil

Bladets profil var først og fremmest at være talerør og medlemsblad for Landsforbundets 12.000 medlemmer. Og da Landsforbundet var en tværpolitisk forening med stemmeretten som eneste punkt på dagsorden, begrænsede bladets stofområde sig til næsten udelukkende at handle om stemmeretskampen i ind- og udland.

I det første nummer januar 1908 slog redaktøren da også fast at:

Det er en Selvfølge, at Bladet ikke vil faa nogen politisk Partifarve, idet det fra første Færd har været Kvindevalgretsforeningernes Opgave at samle Kvinder fra alle Partier og af alle Anskuelser om det fælles Krav: »Kvinders Valgret«. Dette er lykkedes i usædvanlig Grad, og Medlemsbladet vil følge i samme Spor.

Bladets indhold

Bladets hovedfokus gennem alle årene var at orientere læserne om stemmeretskampens udvikling i såvel Danmark som i udlandet. I Danmark var det kommunalvalgene i 1909 og 1913 og forhandlingerne i Rigsdagen om den politiske valgret, som blev fulgt tæt. Fra udlandet var der artikler om stemmeretskampens status fra især Sverige, Norge og England og artikler fra lande som Australien, New Zealand, Finland og USA, hvor den politiske stemmeret allerede helt eller delvis var indført. Derudover var der fyldige reportager fra kongresserne i den internationale stemmeretsorganisation The International Woman Suffrage Alliance, som Landsforbundet også var medlem af.
Men bladet blev også brugt til at orientere om de mange aktiviteter, som Landsforbundets lokalafdelinger i hele landet stod for at arrangere.

Bladets skribenter

Det var især Johanne Rambusch og Elna Munch, formand og næstformand i Landsforbundet og formanden for Københavns Valgretsforening Meta Hansen, som sammen med de to redaktører tegnede sig for de fleste indlæg i bladet.