Kvindestemmeretsblade

Kvindestemmeretsbladet

Kvindestemmeretsbladet udkom 1907-1913. Bladet blev udgivet af Kvindevalgretsklubben, der via Danske kvindeforeningers valgretsforbund var medlem af den internationale stemmeretsalliance “International Woman’s Suffrage Alliance”.

Bladet udkom første gang i 1907 i et yderst beskedent udstyr. Efter 3 numre blev det shinet op og udkom derefter i et 4-sidet tryk. Redaktøren gennem alle årene var Johanne Münter. Hun var formand for Kvindevalgretsklubben, international sekretær for Danske Kvindeforeningers Valgretsforbund og ivrig deltager i det internationale stemmeretsarbejde både som skribent ved International Women’s Suffrage Alliances blad “Jus Suffragii” og som deltager i alliancens kongresser.

Via dette arbejde blev hun del af et internationalt netværk, bestående af de mest betydningsfulde stemmeretskvinder fra en lang række lande. Nogle af dem, fx alliancens formand Carrie Chapman Catt og Millicent Fawcett, leder af det engelske stemmeretsforbund “National Union of Women’s Suffrage Societes” blev Johanne Münters nære venner, og de aflagde hende gerne besøg i København på deres mange rejser rundt i Europa.

 

Bladets profil og indhold

Kvindestemmeretsbladet var således fra starten meget internationalt orienteret, og Johanne Münter så det som sin vigtigste opgave at formidle viden om den udenlandske stemmeretskamp til de danske kvinder.

“De vil efterhaanden opdage, at det, der berører alle Jordens Kvinder ogsaa berører os; at der ligesom gaar et eneste Hjerteslag, en eneste Puls, gennem alle Landes Kvindetanker..”

Det betød, at størstedelen af stoffet i bladet bestod af oversættelser af artikler fra udenlandske kvindetidsskrifter, ikke mindst alliancens tidsskrift “Jus Suffragii”, og artikler skrevet direkte til bladet af kendte internationale kvindesagsforkæmpere.
På forsiden af hvert nummer var der et portræt ledsaget af en kort biografi om en af de mange profiler i den internationale stemmeretskamp.

Bladets skribenter

Det danske stof blev stort set varetaget af Johanne Münter selv med hjælp fra forfatteren Charlotte Eilersgaard. Fra de nordiske lande var det især norske Frederikke Mørck, svenske Anna Whitlock, islandske Briét Asmundsson og finske Lucina Hagmann, der bidrog med nationale reportager.

Fra USA var det præsidenten for International Woman Suffrage Alliance, Carrie Chapman Catt, fra England Millicent Fawcett og fra Holland Martina Kramers.

Bladets skæbne

I al den tid, Kvindestemmeretsbladet udkom, var det både finansielt og arbejdsmæssigt blevet båret af Johanne Münter. Efter mange års aktiv indsats for stemmeretsbevægelsen måtte hun i en alder af 68 år se sig nødsaget til at skrue ned for blusset og nedlægge bladet. Sidste nummer udkom i oktober 1913.