Fra litteratur til løsninger på aktuelle køns- og ligestillingsspørgsmål

KVINFOs historie fra 1964 til 2020

KVINFOs rødder går tilbage til 1964, hvor en ansat på Det Kongelige Bibliotek, forfatter, ingeniør og senere æresdoktor ved Roskilde Universitet Nynne Koch, begyndte at specialregistrere kvinderelevant litteratur. Det blev grundstenen for den unikke forskningsoversigt, som KVINFOs bibliotek i mange år lagde rum til.

I dag er KVINFO ikke længere et kvindefokuseret bibliotek men Danmarks videnscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed.

KVINFO bliver selvejet og rykker ud over Danmarks grænser

KVINFO har således eksisteret i mange år og står på et solidt historisk fundament. I 1987 bliver KVINFO oprettet som selvejende institution under Kulturministeriet og med egen bestyrelse, og ud af biblioteket vokser en lang række aktiviteter med formidling af viden om køn og ligestilling som omdrejningspunkt.

Elisabeth Møller Jensen er KVINFOs direktør fra 1990 og frem til 2014. I denne periode bliver KVINFO for alvor sat på Danmarkskortet, når det kommer til at bringe ligestilling ind i den offentlige samtale. Samtidig begynder KVINFO også at samarbejde med partnere internationalt og opbygger et mentornetværk, der støtter kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i at komme ind på det danske arbejdsmarked.

Mentornetværket bliver etableret i 2002 og har i årenes løb spredt sig til flere dele af Danmark med samarbejdsaftaler i Svendborg, Aarhus og Odense, ligesom selve metoden bliver brugt i en lang række andre lande. Du kan læse mere om KVINFOs Mentornetværk på dette link.

Ligestilling i Mellemøsten og Nordafrika

Fra 2006 varetager KVINFO dele af Udenrigsministeriets såkaldte Det Arabiske Initiativ, som er forløber for det, der i dag hedder Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram. I dag foregår KVINFOs internationale arbejde hovedsagelig i Mellemøsten og Nordafrika med programmer i Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan. Arbejdet forgår i nært samarbejde med lokale, regionale og danske organisationer. Du kan læse mere om KVINFOs internationale arbejde på dette link.

KVINFOs bibliotek er indtil 2018 samlingspunkt for kønsfaglig litteratur, vidensdeling og netværk for organisationer, kønsforskere og ikke mindst folkeskole- og gymnasieelever gennem skoletjenesten eller i forbindelse med opgaveskrivning. Denne del af KVINFOs fundament ændrer sig  markant, da biblioteket senere nedlægges.

Fra bibliotek til videnscenter

KVINFOs bibliotek bliver lagt sammen med Det Kongelige Bibliotek den 1. januar 2018. Henriette Laursen er nu direktør, og en ny strategi udarbejdes med henblik på at placere køn centralt i diskussioner, politik og løsninger inden for ligestilling nationalt og internationalt. Du kan læse hele KVINFOs strategi for 2018 til 2020 på dette link.

KVINFO har på baggrund af den nye strategi indgået i strategiske partnerskaber, opbygget og formidlet forskningsbaseret viden og udviklet innovative løsninger på samfundets ligestillingsudfordringer. Et eksempel er GenderLAB, som er et innovationsforløb udviklet i samarbejde med Copenhagen Business School. Du kan læse mere om GenderLAB på dette link.

KVINFOs vigtigste opgave er at levere viden og mulige løsninger på aktuelle køns- og ligestillingsspørgsmål til beslutningstagere, meningsdannere og andre relevante aktører.

KVINFO arbejder i øjeblikket på en ny strategi, som skal gælde fra 2021.