Tænketanken McKinsey Global Institute har i en rapport om den europæiske flygtningekrise fremhævet KVINFOs Mentorprogram som ’Good Practice’.

Rapporten ”Europes new refugees: A road map for better integration outcomes”, beskriver de udfordringer, Europa står overfor efter tilstrømningen af flygtninge sidste år.

En af de udfordringer, rapporten understreger som væsentlig at få løst, er at få integreret de nyankomne flygtninge på arbejdsmarkedet. McKinsey-rapporten påpeger, at hvis de europæiske samfund ikke får løst opgaven med at få integreret flygtningene på arbejdsmarkedet, så vil det indebære en stor risiko for, at vi får skabt en stor gruppe af mennesker, der ikke kan eksistere uafhængigt af de ydelser, samfundet leverer. Omvendt peger rapporten også på, at der ligger et stort økonomisk potentiale i at få flygtningene integreret.

I forlængelse af det har McKinsey screenet en lang række integrationstiltag i Europa og andre steder, og rapporten udnævner på grundlag heraf en række ’Good Practices’. McKinsey sætter fokus på KVINFOs Mentornetværk som ’Good Practice’ i afsnittet, der handler om udfordringerne med at få flygtningekvinder ind på arbejdsmarkedet.

KVINFOs Mentornetværk matcher flygtninge- og migrantkvinder med en frivillig, dansk mentor, der har erfaring fra det danske arbejdsmarked. Sammen lægger de to en strategi for at få den nytilkomne i arbejde eller evt. uddannelse.

Det har især vist sig effektivt over for den store del af indvandrere og flygtninge, som kommer med en uddannelse eller andre kvalifikationer hjemmefra, men som har svært ved at få dem brugt i deres nye hjemland. Af mentornetværkets evaluering fra 2015 fremgår det, at ca. 50 % af netværkets brugere kom i arbejde, og måske endnu vigtigere, at ca. 42 % af dem kom i job svarende til deres kvalifikationer.

Samtidig arbejder Mentornetværket på at blive endnu bedre og nå ud til flere kvinder. Baseret på sin 15 år lange erfaring har det i 2016 sat gang i en udvikling, der både skal sikre en mere effektiv matchning af mentorer og mentees og skal øge kvaliteten i mentorforløbene for begge parter.

Udnævnelsen fra McKinsey er mindst tiende gang KVINFOs Mentornetværk modtager internationale udmærkelser. Blandt andet har de vestlige landes økonomiske organsation OECD, organisationen for sikkerhed og samarbejde i Europa OSCE, FN’s arbejdsmarkedsorganisation ILO, EU-kommissionens kontor for beskæftigelse, UNESCO og det danske Ligestillingsministerium tidligere udnævt Mentornetværket til ”Best Practice” eller lignende.

Om KVINFOs Mentornetværk

KVINFOs Mentornetværk er finansieret af Integrationsministeriet, der årligt bevilger KVINFO 2 mio. kroner til at forløse nydanske kvinders potentiale på det danske arbejdsmarked. Netværket henvender sig til flygtninge og indvandrere, der er kommet til landet inden for de seneste fem år.

Erfaringerne fra KVINFOs Mentornetværk har været brugt til at starte søsterprogrammer i 27 lande verden over og også i det nystartede mentorprojekt PIFT, der retter sig mod sårbare unge kvinder, og som KVINFO sidste år startede i samarbejde med Foreningen Nydansker.

Siden 2002 har omkring 8300 medlemmer været aktive i netværket.

Læs mere om europæiske Good Practices i McKinseys rapport
Læs mere om KVINFOs Mentornetværk