Det nye Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) blev 1. juni lanceret med alle de danske partnerorganisationer og en række workshops. Programmet, som er det, som tidligere hed Det Arabiske Initiativ, lægger rammerne for de næste fem års arbejde for KVINFOs arbejde i Mellemøsten og Nordafrika.
Køn og ligestilling er sammen med unge tværgående fokusområder i hele programmet og har dermed en central placering i det nye DAPP.
”Ligestilling og muligheder for unge er en af nøglerne til vækst og demokratisering,” sagde Udenrigsministeriets direktør for udviklingspolitik Martin Bille Hermann i sin åbningstale ved lanceringen. ”Og det gør det sværere for ekstremister og kriminelle at udnytte den frustration blandt unge i regionen, som vi er nødt til at anerkende.”
KVINFOs direktør Henriette Laursen slog nogle af de samme takter an i sit indlæg ved åbningen, der i øvrigt foregik i hallen hos streetsportorganisationen GAME, som tidligere har været projektpartner med KVINFO i flere projekter i Libanon.
”KVINFO er glad for at køn både er mainstreamet på tværs og tænkt ind som selvstændigt område i DAPP 2017-21 – fordi det er den tilgang, der virker!” sagde hun.

Arbejde på tværs

Panelet bestod af ledere fra de fem aktører, som står for programmets indsater inden for områderne ligestilling, frie medier, menneskerettigheder, økonomiske muligheder og unge.
De fem er alle udvalgt gennem et EU-udbud, og her blev KVINFO valgt som hovedpartner på den del, der handler om køn og ligestilling. Både Henriette Laursen og flere andre pegede dog på sammenhængen mellem de forskellige indsatser.
”KVINFO ønsker at bidrage til et solidt værdiskabende arbejde på tværs af indsatserne, ligesom vi har brug for at udnytte mulige sammenhænge til de øvrige organisationers indsatser i vores eget arbejde,” sagde hun.

Fokusområder

Det nye ligestillingsprogram under DAPP fokuserer på fire hovedområder:

  • Arbejde for lovgivning der fremmer ligestilling og ikke diskriminerer, herunder lige fordeling af ressourcer mellem mænd og kvinder.
  • Lige politisk deltagelse for mænd og kvinder.
  • Seksuelle og reproduktive rettigheder og sundhed.
  • Forebyggelse af kønsbaseret vold.

De første to fokusområder var også en del af KVINFOs seneste program, og arbejdet med kønsbaseret vold har været det tidligere. Seksuelle og reproduktive rettigheder er derimod næsten nyt, med undtagelse af den indsats mod børneægteskaber, som KVINFO har bygget op i Marokko og Jordan.

Partnerskaber

I det nye program indgår et samarbejde med en række danske organisationer især på de sidste to områder, hvor deres særlige styrker og erfaringer vil blive en del af projekterne. Samarbejdspartnerne er:

  • Kvinderådet
  • Danner
  • Sex og Samfund
  • LGBT Danmark

Det er KVINFO, der er overordnet tovholder på programmet. Kvinderådet og Danner har arbejdet i Mellemøsten og Nordafrika i flere år mens Sex og Samfund og LGBT Danmark er nye i regionen. Fælles for de fire og KVINFO selv er at det alle er organisationer, der også har et stærkt nationalt arbejde i Danmark.

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

KVINFOs program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP.

Læs mere om DAPP på dette link.

Ligesom tidligere bliver programmet bygget op af en række partnerskaber med kvindeorganisationer og andre relevante aktører i regionen, som KVINFO eller de andre danske partnere har arbejdet sammen med i årevis.
Mange af partnerne er meget veletablerede og slagkraftige lokale organisationer, der har flere flotte resultater i bagagen, som i Tunesien, hvor organisationen LET’s arbejde var med til at sikre, at landet har fået regionens højeste andel af kvinder i parlamentet. Eller Marokko og Jordan, hvor de lokale partnere er lykkedes med deres arbejde for flere vigtige lovændringer. Det er det arbejde, som programmet bygger videre på.

Se en liste med alle partnere i Mellemøsten, Nordafrika og Danmark.

#DAPP #Jordan #Egypten #Marokko #Tunesien