Julen har mange traditioner. Det gælder tilsyneladende også kønsrollerne, for mænd og kvinder er meget lidt ligestillede, når det kommer til udførelse af julens opgaver. Det viser den norske kønsforsker Kristine Warhuus Smebys forskning. Hun konkluderer at udover, at mænd gerne hjælper til med at skaffe juletræet, så er det kvinder, der står for alle andre opgaver, der inkluderer alt lige fra julebag til køb af julegaver, pyntning af hjemmet og skrivning af julekort.
En af årsagerne til, at kvinder ofte ender med at stå med ansvaret for blandt andet julegaveindkøb – også til mændenes venner og familie – er, at mænd mener, at kvinder er mere kompetente til den slags arbejde. I forbindelse med sin forskning har Smeby oplevet, at mænd tror, at kvinder er ’dygtigere’ til at foretage julegaveindkøb, og derfor bliver det for mændene selvfølgeligt, at kvinderne varetager den pligt.
Smebys forskning peger på, at selv i de familier, hvor det fremstår som om, der er en ligelig fordeling af arbejdet i julen, så er det tit ikke tilfældet. I visse familier deler mænd og kvinder eksempelvis opgaven med at købe kalendergaver til børnene. Men i sidste ende er det kvinden, der står for at pakke alle gaverne ind og sørger for, at de bliver lagt i julesokken rettidigt. I visse tilfælde har det vist sig, at kvinden også må minde manden om, at gaverne til sokken faktisk skal købes.
En af de ting, som Smeby gerne vil understrege med sin forskning, er den dobbelte mængde af arbejde, som kvinder står med i julen, når man sammenligner med mænd. Ofte er det kvinder, der tager ansvaret for at vælge den gode gave til familien og for at få samlet venner og bekendte til hyggelige, sociale arrangementer. Den slags usynligt tankearbejde udmønter sig dog sjældent i direkte resultater, og derfor bliver det ikke anerkendt og respekteret som ressourcekrævende planlægning.
Sidst i Smebys forskning fremgår det, at der er områder, hvor kvinder aktivt ekskluderer mænd fra juleplanlægningen, og derfor skal vi være varsomme med at skamme mændene alt for meget. I Smebys forskning ses det, at i nogle tilfælde har mænd forsøgt at byde ind med ideer til blandt andet julepynt, men mændenes ideer har ikke været velkomne blandt kvinderne, der gerne vil stå for julepyntningen af hjemmet uden mænds indblanding.
Se artikel om Kristine Waarhuus Smebys forskning på Kildens hjemmeside
Billede fra Colourbox