Når Mohammad Adwan, development manager i Jordans største bank, Jordan Ahli Bank, ser sig omkring i sin umiddelbare omgangskreds, virker det kun naturligt for ham som mand at støtte kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet. Kvinderne i hans familie og umiddelbare vennekreds er stort set alle udearbejdende. Og i Jordan Ahli Bank er 42% af de ansatte kvinder.
Alligevel er han godt klar over, at han ikke repræsenterer den gennemsnitlige jordanske mands synspunkt.
– Det er muligt, at det er kontroversielt, at jeg som mand går ind for, at kvinders adgang til arbejdsmarkedet skal forbedres. Du vil helt sikkert finde modsatrettede meninger på tværs af landene i Mellemøsten. Majoriteten i Jordan deler heller ikke nødvendigvis mit synspunkt, og det vil kræve en gennemgribende mentalitetsændring at ændre det faktum. Men netop fordi vi er mænd, har vi magten til og muligheden for at skabe forandring, siger Mohammad Adwan.

Ligestilling i Jordan

Jordan er på trods af det høje uddannelsesniveau blandt kvinder nederst i The Global Gender Gap Index, der hvert år udarbejdes af World Economic Forum.
Her ligger Jordan på 134. pladsen ud af 142 lande.

Lige over Jordan ligger Marokko som nr. 133. Tunesien og Egypten ligger på henholdsvis på 123. og 129. pladsen.
Toppen af indekset udgøres af de fem skandinaviske lande med Island som nr. 1 og Danmark som nr. 5.

Ser man isoleret på Jordans udannelsesniveau fordelt på køn, placerer landet sig over middel i indekset, nemlig som nr. 70.

Ifølge artikel 72 i den jordanske arbejdslov er private virksomheder, der har 20 kvinder ansat og som tilsammen har 10 børn under 4 år, forpligtede til at tilbyde daginstituion med uddannet personale til pasning af børnene på arbejdspladsen. 

Den tæt på ligelige kønsfordeling i Jordan Ahli Bank er dog langt fra repræsentativ for hele Jordan, hvor den kvindelige del af befolkningen, på trods af et generelt højt uddannelsesniveau, kun udgør lige under 13% af arbejdsstyrken.
Den høje procentandel af kvinder blandt Jordan Ahli Banks 1600 ansatte skyldes til dels bankens position som attraktiv arbejdsplads (Jordan Ahli Bank er ikke kun Jordans største bank, men har yderligere filialer på Cypern og i Palæstina), og til dels en bevidst politik fra ledelsens side, der skal hjælpe til at integrere kvinder på arbejdspladsen.
Alligevel mener Mohammad Adwan, at regeringen, den private sektor og samfundet bør samarbejde tættere sammen for at sikre, at kvinder får bedre muligheder på arbejdsmarkedet.
Han har derfor sammen med en gruppe af kolleger fra andre større, private virksomheder i Jordan besøgt en række store virksomheder i Danmark for at høre om deres arbejde med mangfoldighed, ligestilling og inklusion.
En rundtur, der har bekræftet ham i, at ligestilling er positivt både for virksomhedens produktivitet og for samfundet generelt.


Mænd og kvinder skal have samme muligheder

Sami Jarrar, HR Director i Jordans største mobiltelefoniselskab, det hurtigt voksende Umniah, deler Mohammad Adwans synspunkt.
– Vores motivation for at interessere os for ligestilling er dobbelt. For det første synes vi, at det er det rigtige at gøre. Alle – kvinder såvel som mænd – bør have lige muligheder for at deltage i samfundet. For det andet er vi på vores besøg her i Danmark blevet bekræftede i, at det er good for business. Når du har en mangfoldig forbrugergruppe, bør sammensætningen i din virksomhed afspejle den samme diversitet, ellers begrænser du dig selv, siger han.
Hos Uminah, der er en af de virksomheder, som er i stærk vækst på innovationsområdet, fokuserer de på talentudvikling og ligestilling i virksomhedens værdigrundlag. Som noget nyt i Jordan arbejder de med at nedsætte målet af subjektivitet i ansættelsesprocessen ved at lade de mulige kandidater gennemgå standardiserede evaluerings- og færdighedstests forud for ansættelsessamtalerne.
– Vi går efter talentet uanset kandidatens køn eller baggrund. Vi tilstræber objektivitet i ansættelsesprocessen, og når vores managers vurderer, at et ledigt job ikke er passende for en kvinde, udfordrer vi dem generelt. Hvem ved, om ikke der er en kvinde derude, der har kvalifikationerne og er villig til at gøre en indsats, spørger Sami Jarrar.
På trods af at hans syn på ligestilling langt fra er almindeligt i Jordan, oplever han, at omverdenen generelt er positivt indstillet overfor den indsats, Umniah gør på området. Han ser under alle omstændigheder en corporate ligestillingspolitik som win-win. Det højner produktiviteten og er godt for bundlinjen. Samtidig har særligt IT-sektoren brug for flere kvinder for at kompensere for det brain drain, der opstår, når de omkringliggende Golf-stater lokker med højere lønninger til de talentfulde medarbejdere. Her ser Sami Jarrar en klar tendens til, at kvinder er mere stabile og loyale overfor deres arbejdsplads og sjældnere lokkes til at prøve lykken i udlandet.
Dog er der også en høj udskiftning blandt de kvindelige medarbejdere, blot af andre årsager. En af de store udfordringer for ligestillingen på det jordanske arbejdsmarked er, at kvinderne ofte kun arbejder ganske få år, før de bliver gift og stifter familie. Herefter forlader de arbejdsmarkedet, dels som et resultat af kulturelle konventioner, og dels fordi de for manges vedkommende ikke kan få balancen mellem arbejds- og familieliv til at gå op.
En problematik Sami Jarrar erkender, at arbejdsmarkedet er nødt til at finde fleksible løsninger for. Her er der stadig plads til forbedring.


Tab af kvindelig talentmasse

KVINFO og Business Development Centre

Siden 2008 har KVINFO samarbejdet med en række lokale partnere i Jordan i et forsøg på at øge andelen af kvinder i både den offentlige og den private sektor. I de sidste fem år har KVINFO samarbejdet med Business Development Center (BDC) i Amman med fokus på at udvikle arbejdsmiljøet i den private sektor til at inkludere flere kvinder.

18.-22. maj 2015 besøgte en gruppe HR-medarbejdere en række virksomheder i Danmark, der arbejder med inklusion og diversitet.

Besøget og samarbejdet med BDC er finansieret af Det Arabiske Initiativ under Udenrigsministeriet.

Dr. Amid Abdalnour nikker samstemmende. Den store udskiftning blandt de kvindelige medarbejdere er et overvejende problem for Biolab, den gruppe af medicinske laboratorier, som han har grundlagt og leder. Medicinalsektoren har dog en stor kvindelig talentmasse. 60% af Dr. Amid Abdalnours ansatte er kvinder, og ledelsen i hans virksomhed består for 48% vedkommende af kvinder.
Faktisk er han af den overbevisning, at kvinder ofte leverer et bedre stykke arbejde end deres mandlige kolleger. De er mere fokuserede og dedikerede. I hvert fald indtil samfundets normer om ægteskab og familie kalder. En problematik han ser som et samfundsmæssigt problem.
– Jeg tror på ligestilling af den simple grund, at vi uden ligestilling mangler 50% af befolkningen. Når vi uddanner en medarbejder, og de kun arbejder for os i to år, betyder det, at vi har investeret i dem både økonomisk og menneskeligt. Ligegyldigt om man er et samfund eller en virksomhed, virker det meningsløst bare at give slip på dem, og ikke gøre en indsats for, at de bliver, forklarer han.
Af samme grund er Biolab en af de arbejdspladser, der sætter hårdt ind på at skabe nogle rammer, der gør det muligt for kvinderne at blive på arbejdsmarkedet, også efter de har fået børn.
– Vi har oprettet muligheden for flextid, udvidelse af barselsorloven (den almindelige barselsorlov i Jordan er ca. 70 dage, red.) og tilpasning af deres arbejdstider, når de har små børn. Vi støtter dem i at øge deres kvalifikationer og videreuddanne sig. Ønsker hun at udvide sin uddannelse med en MA, støtter vi hende i det, ligesom vi tildeler de relevante medarbejdere forskningslegater. Det giver dem en motivation til at blive i jobbet. Frem for at de spilder deres uddannelse, motiverer vi dem i stedet til at styrke den. Vi giver dem mulighed for kurser i udlandet, så de kommer tilbage med nye input, og vi inkluderer dem på ledelsesniveau. Alt sammen motivationsfaktorer til at beholde kvinderne på arbejdspladsen, fortæller Dr. Amid Abdalnour.
Alligevel oplever Dr. Amid Abdalnour, at den store indsats for at modarbejde samfundets grundlæggende strukturer med praktiske løsninger og motivationsfaktorer ikke er nok.
Biolab mister stadig adskillige kvindelige medarbejdere hvert år. I øjeblikket ligger han i forhandlinger med en højt kvalificeret kvindelig specialist i genetik, der efter endt barsel ikke har mulighed for at vende tilbage til arbejdspladsen, fordi hendes egen mor er udearbejdende, og hun derfor ikke har pasningsmuligheder for sit barn. Indtil videre har hun fået et års orlov til at træffe sin endelige beslutning.
En tålmodighed ikke alle arbejdsgivere ville udvise, men for Dr. Amid Abdalnour er hun en samfundsinvestering på mere end ét plan.


Kvinder er ligesom os

Muhye Aldeen Alkhatib, der er overordnet HR-ansvarlig for Arab Center for Engineering Studies, som er et generelt mandsdomineret arbejdsfelt, understreger, hvor vigtigt det er, at ledelsen i den private sektor er åben overfor ligestilling og arbejder proaktivt for at forbedre kvinders muligheder på arbejdsmarkedet sådan, som det er tilfældet hos Biolab.
– Vi er nødt til at starte med at ændre tankegangen på ledelsesniveau. Hos dem, der træffer beslutningerne. 

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

KVINFOs program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP.

Læs mere om DAPP på dette link.

En ligelig blanding af mænd og kvinder på arbejdspladsen, sådan som vi har set på denne her tur rundt i Danmark, højner både produktiviteten og omsætningen og mindsker samtidig risikoen for korruption. Det er nok ikke alle mænd i Jordan, der interesserer sig for ligestilling, men vi har set den positive effekt. Og kvinder er jo ligesom os. De har den samme mentalitet og de samme evner, siger Muhye Aldeen Alkhatib.