Ligestilling og inklusion i Jordans private sektor

De jordanske kvinder har en af verdens laveste andele af deltagelse på arbejdsmarkedet. Kun 13,2 % har et formelt arbejde (2013), og andelen er faldende på trods af, at kvinderne i dag er i flertal blandt de studerende på de videregående uddannelser. Det er et problem både for kvinderne selv og for virksomhederne, som ikke får udnyttet deres kvalifikationer.

Kvindernes manglende deltagelse på arbejdsmarkedet skyldes en hel række barrierer og ikke mindst, at arbejdsmarkedet generelt er dårligt indrettet på de kvindelige ansattes vilkår. Det gælder både kulturen på arbejdspladsen og i samspillet med kvindernes situation i familien, hvor de ofte er ansvarlige for børnepasning og andre omsorgsopgaver.

Derfor har organisationen Business Development Center i samarbejde med KVINFO udviklet et forløb for HR-chefer og andre ledende medarbejdere i 10 af Jordans største virksomheder fra forskellige brancher som medicinalindustri og biotek, telekommunikation og finanssektoren.

Ved at tage fat om nogle af landets toneangivende virksomheder er det projektets mål at reducere barriererne for kvinderne på arbejdsmarkedet i Jordan, både i de konkrete virksomheder og generelt, og derigennem øge deres deltagelse, fastholdelse og andel i ledelsen på det jordanske arbejdsmarked.

Virksomhederne har allerede været igennem en række workshops omkring rekruttering, ligestilling på arbejdspladsen og diversitet og inklusion for at afdække barriererne for at få og fastholde kvindelige ansatte.

Næste fase indeholder blandt andet workshops om “inclusion nudging” som et redskab til at ændre adfærden i organisationen. Workshoppen vil ud over HR-lederne også inddrage virksomhedernes øverste topledelse. Desuden får virksomhederne individuel rådgivning i hvordan deres HR-politik og arbejdsmiljø kan ændres til at omfatte inklusion, diversitet og ligestilling. Undervejs bliver virksomhedernes konkrete praksis diskuteret, ligesom erfaringer og tilbagemeldinger bliver inddraget gennem netværksmøder for de deltagende virksomheder.

 

En central del af forløbet er også en studietur til Danmark, som blev afviklet i april 2015. Her besøgte de jordanske erhvervsledere en række store virksomheder som Mærsk, Arla, Grundfos, TDC og IBM for at høre om deres arbejde og erfaringer. Udbyttet for de danske virksomheder er blandt andet indsigt i forholdene på arbejdsmarkedet i et mellemøstligt land som Jordan. Ud over det konkrete forløb med de 10 deltagende virksomheder, så skal resultaterne af deres arbejde også kommunikeres bredere ud i det jordanske samfund og erhvervsliv.

Ved afslutningen af forløbet i 2016 vil der blive afholdt en konference i Jordan, der samler op på de konkrete resultater, og hvor virksomhedernes erfaringer med ligestilling og inklusion i den lokale jordanske kontekst vil blive fremlagt.

Den ene af de deltagende virksomheder, Zain Telecommunications, som er Jordans største telefonselskab, er gået ind i at få beskrevet deres indsats i en business case, som vil blive offentliggjort og brugt til at kommunikere de positive gevinster for virksomhederne ud.

Målgruppen for konferencen og presseindsatsen er ikke blot det jordanske erhvervsliv, men også i høj grad politiske aktører, da mange af barriererne for kvinder i virksomhederne opstår i et samspil med lovgivning, niveauet af offentlig service og andre politisk bestemte rammer.

Foto fra de jordanske HR-chefers besøg på Arlas hovedkontor i Aarhus. Foto: Jeannette Bach Knudsen

Partner:

Business Development Center (BDC) er en jordansk organisation, som har til formål at fremme økonomisk udvikling og reform i Jordan og i Mellemøsten. KVINFO har arbejdet sammen med BDC siden 2011 om at forbedre kvindernes vilkår på det jordanske arbejdsmarked. Det nuværende projekt er det hidtil største og mest vidtrækkende, både i antallet og størrelsen af de virksomheder, som deltager.

Læs mere:

Jordans velduddannede kvinder går hjemme“. Artikel i KVINFOs Webmagasin om projektet og besøget i Danmark

Ligestilling er en god investering“. Interview med fire af deltagerne i projektet i KVINFOs Webmagasin