Loven siger et – men Arbejdstilsynets vejledninger siger noget helt andet. Når det gælder seksuel chikane på arbejdsmarkedet, så er Ligebehandlingsloven og den myndighed, som skal føre tilsyn med arbejdsmiljøet, slet ikke enige om, hvad det er. Tilsynet vurderer altså ikke chikanesagerne på grundlag af loven, men har en mindre omfattende definition.

Det var et af de punkter, som vakte en del opsigt, da Folketingets Ligestillingsudvalg i dag var inviteret på besøg hos KVINFO. Flere af politikerne noterede ivrigt og var enige om at gøre beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen opmærksom på diskrepansen.

Fem partiers ligestillingsordførere og et enkelt menigt medlem havde takket ja til invitationen fra KVINFO sammen med udvalgets sekretærer. Formålet var både for politikerne at lære KVINFO bedre at kende og at sætte fokus på aktuel viden inden for et par af emnerne i ligestillingsdiskussionen.

Med på mødet var ligestillingsudvalgets formand og ligestillingsordfører for Dansk Folkeparti Karina Adsbøl, ligestillingsordførerne fra Socialdemokratiet Rasmus Horn Langhoff, fra Venstre Mads Fuglede, fra Alternativet Roger Matthisen og fra SF Trine Torp sammen med socialdemokraten Troels Ravn.

Erstatninger i forhold til hvad?

Også erstatningerne til ofrene for seksuel chikane, som ikke er blevet reguleret i 30 år, blev diskuteret. I sidste uge bebudede beskæftigelsesministeren på et samråd, at der skal kigges på erstatningerne, og foreslog, at de skulle sættes i forhold til straffelovens tort-erstatninger for fx voldtægt.

Indspillet fra KVINFO var i den sammenhæng, at vi ved fra forskningen, at sexchikanesager næsten altid ender med, at den chikanerede part må forlade sit arbejde, mens udøveren bliver. Chikanen og det at rejse en chikanesag betyder altså et indtægts- og evt. karrieretab, som tortreglerne i straffeloven ikke tager hensyn til.

Det vil sige, at fx en uberettiget fyring, som normalt udløser en erstatning på tre måneders løn, eller en fyring på grund af barsel, som udløser ni måneders løn, stadig ville udløse væsentligt større erstatninger end medhold i en chikanesag, selv om konsekvensen – at ofret mister jobbet – reelt er den samme. Så også grundlaget for de fremtidige erstatninger kom med på udvalgsmedlemmernes liste til beskæftigelsesministeren.

Ud over seksuel chikane var også den ringe virkning af loven om måltal for kvinder i ledelse på dagsordenen, og så fik udvalget en orientering om KVINFOs kommende nye strategi.

Det gav en god diskussion hen over bordet med forskellige indspil fra både politikerne og fra KVINFOs vidensmedarbejdere, som var med på mødet sammen med direktør Henriette Laursen. Ud over den gode stemning viste dialogen også, at der på mange af de emner, vi kom rundt om på mødet, er en ganske bred enighed blandt politikerne på tværs af det politiske spektrum.