Professor Barry Golding fra Federation University Australia i staten Victoria er om nogen blevet synonym med bevægelsen “Men’s Shed”, der oversat til dansk betyder noget i retning af mændenes skur. I den australske kultur har det lille skur i baggården ofte spillet en vigtig rolle som samlingssted, hvor mændene mødtes skulder ved skulder.
“I The Shed er mændene ikke patienter, kunder, klienter eller studerende. De er ikke besøgende, men aktive deltagere. Det er deres “Shed,” forklarer Barry Golding.
Så sent som d. 15. september var han i Danmark i forbindelse med åbningen af et nyt dansk Mødested for Mænd på Stevns, der foreløbigt er den niende af sin slags herhjemme. På verdensplan er der flere end 1000 “Shed’s”. Langt de fleste er i Australien og New Zealand, men konceptet har nu også vundet indpas i lande som Irland, Finland, England, Grækenland og Danmark. Hos de danske initiativtagere er der udbredt tilfredshed. 
“Det har bestemt været en succes. Vi mærker både interesse fra kommuner og privatpersoner, som ønsker at skabe nye mødesteder”, siger Mie Møller Nielsen, projektleder hos Forum for Mænds Sundhed, som står bag den danske udgave af “Men’s Shed”. På dansk hedder initiativet ”Mænds Mødested”. 

Mænd engagerer sig under rette forhold

‘Mænds Mødested’ i Danmark

Partierne bag sats-puljen, Sundhedsministeriet og Landdistrikspuljen gav i januar 2015 10 millioner kr. til Forum for Mænds Sundhed. Pengene skal blandt andet finansiere nye Mødesteder for Mænd i Billund, Århus og Ålborg og på Bornholm og Stevns.

Målet er at nå ud til nogle af de mænd, som ikke har en fast arbejdsplads med et sundhedstilbud. 

 

Traditionelt set har det været op ad bakke med at få mænd til at engagere sig i kommunale aktiviteter, og for ti år siden forholdt det sig også sådan i Australien. Da Barry Golding begyndte at forske i området, studsede han over, at mænd generelt set glimrede ved deres fravær på voksenuddannelser. Det var på det tidspunkt, at professoren så potentialet i at få flere mænd til at engagere sig i lokalsamfundet ved hjælp af “Men’s Shed”- konceptet. 
På det tidspunkt var der kun ti “Sheds” i verden. I 2005 blev der imidlertid afholdt en kongres i et udkantsområde i Victoria, og ifølge Barry Golding blev fundamentet for selve bevægelsen lagt her. Han forklarer, at der især var ét aspekt af konceptet, som fascinerede ham: “Men’s Shed” formåede at tiltrække mænd, som ellers ikke havde for vane hverken at deltage eller engagere sig i fællesskaber.
“Hvis du placerer mænd i en gruppe og beder dem om at tale om deres sociale isolation, vil langt de fleste kigge ned på deres sko i tavshed. Det samme sker, hvis du beder dem om at snakke om deres helbred. Men mændene føler sig hjemme i “Men’s Shed”, det viser forskningen, siger Barry Golding.
Han forklarer, at det faktisk er meget simpelt. Projektet må ikke være topstyret, og mændene skal være aktivt deltagende og føle, at de har en andel i det der foregår. Ifølge Barry Golding skyldes det, at de fleste mænd ikke nødvendigvis bryder sig om at blive belært.
“De kom for at lære, men de kom for at lære på deres egen måde”, siger han. 

Mange mænd sørger, når arbejdslivet slutter

Det er især mænd i pensionsalderen, der er aktive i “Men’s Shed”. For nogle mænd kan overgangen fra fast arbejde til pensionisttilværelse være præget af sorg og modløshed. ”Det er ikke usædvanligt, at mænd sørger over manglende beskæftigelse”, forklarer Barry Golding. Den holdning får opbakning fra Svend Aage Madsen, der er chefpsykolog på Rigshospitalet og formand for Selskab for Mænds Sundhed. Selskabet står bag Mens Health Week, den årlige sundhedsuge med fokus på mænd, samt den kommende inspirationskonference d. 30. november. 
“For mange mænd svarer det til at miste hele deres sociale netværk og kammeratskaber, der på mange måder næsten minder om et ægteskab. Formålet med livet har ofte ligget i deres arbejde. Mange mænd har ikke haft et billede af, hvad der skal ske bagefter”, siger Svend Aage Madsen. Han forklarer, at mændene ikke er vant til at komme i kontakt med andre mennesker uden for arbejdspladsen.
Barry Golding foretog i 2013 en meningsmåling blandt de australske medlemmer af ”Mens Shed”. Her mente 45 procent af mændene, at den største fordel ved “The Shed” var at komme ud for at socialisere, mens 41 procent angav, at det var at få nye venner. 

Kvinderne er bedre rustet til livet uden arbejdsplads

Ifølge chefpsykologen er kvinderne langt bedre til at håndtere livet uden en arbejdspladsstruktur, fordi det ligger i den feminine opdragelseskultur, at man sagtens kan mødes blot for at mødes. Mænd vil derimod gerne have noget at mødes om, fordi de historisk set har struktureret deres sociale relationer ud fra deres arbejde. Svend Aage Madsen forklarer, at mænd ofte taler om det instrumentielle som udgangspunkt for det relationelle, mens kvinder som regel tager udgangspunkt i det relationelle.
“Når manden er alene med børnene, og kvinden kommer hjem, vil hun ofte spørge, ”Hvordan har I haft det?” Manden vil spørge, ”Hvad har I lavet?””, siger Svend Aage Madsen og tilføjer: “Det hænger tæt sammen med de livsformer, som mænd og kvinder har haft gennem årtusinder”.
Han peger på, at mænd på den front er meget initiativløse. Det er ikke udsædvanligt, at konen arrangerer mandens dagligdag, når han går på pension. Svend Aage Madsen mener ikke, at man kan bebrejde mændene deres opførsel, da nogle mænd aldrig er blevet opfordret eller ’tvunget’ til at udvikle sociale kompetencer.

Mænd uden job har brug for tre ting

Barry Golding fastslår, at mænd uden arbejde har brug for tre ting. “Et sted at gå hen, noget at lave og nogle at snakke med”. Specielt i den tredje alder, når manden mister sin arbejdsrolle og dermed en del af sin identitet. “For selvom du er uden arbejde, er du ikke uden værdi”, siger Barry Golding.
“The Men’s Shed” giver mændene mulighed for at genopfinde sig selv, dele deres oplevelser med andre mænd og bløde deres maskulinitet op. Han fremhæver, at medlemmerne ofte er aktive på mødestedet i samme tidrum, som andre mennesker er på arbejde. Det er med til at skabe et arbejdslignende miljø uden den arbejdsmæssige forpligtigelse.
Derfor mener Barry Golding også, at det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan man sælger budskabet. Han fortæller om en episode i England, hvor der skulle gøres reklame for et “Shed”. “De havde lavet et skilt, hvor der stod: ”Er du ensom, er du deprimeret eller har du selvmordstanker? Så kom til “The Men’s Shed”. Det er opskriften på, hvad man IKKE skal gøre. Hvis jeg havde læst den annonce, var jeg blevet væk. Hvem vil tilbringe tid med deprimerede og ensomme personer med selvmordstanker?”, spørger Barry Golding retorisk.  

Mændene passer mest på sidemanden

Den bedste måde at få mænd til at holde sig sunde på er at give dem følelsen af, at de har kontrol over deres eget liv. Det handler også om at gøre en forskel i lokalsamfundet og hjælpe andre mænd, mener Barry Golding.
”’Mateship’ hedder det i Australien, og dette kulturfænomen har dybe og stærke rødder. Det betyder, at man tager vare på de mænd, som man står skulder ved skulder med”, siger han. Der er et lignende kodeks i bevægelsen, som indebærer, at man tager vare på sig selv og andre.
Eksempelvis var der en mand på et “Shed”, som var meget syg af kræft, men som var mest bekymret for sin sidemands helbred. “Det siger meget om kulturen omkring “mateship”, siger Barry Golding. Han vurderer, at mænd gerne vil fremstå som om, de er usårlige og kommer til at leve for evigt. Inderst inde ved de dog godt, at de bliver nødt til at tage vare på både deres eget og andres helbred. 
Synspunktet ligger ikke langt fra Svend Aage Madsens, der mener, at mænd er rigtig gode til at skubbe bekymringer væk. I mange sammenhænge kan det være nyttigt, men når det gælder helbredet, er det ikke hensigtsmæssigt. Det er ifølge chefpsykologen en negativ ting, når det handler om at tage vare på sin egen psykiske og fysiske sundhed. “Der kan mænd bestemt lære fra kvinder, mens kvinder i allerhøjeste grad kan lære fra mænd, når det handler om at skubbe bekymringer væk”, siger han.
Han forklarer, at tidligere i menneskehedens historie har det ikke været en fordel for mænd at være optaget af, hvad de føler, eller hvor det gør ondt henne. Det har tværtimod været et plus ikke at være optaget af sine følelser, når man skulle gå i marken, på jagt eller stå ved maskinen på fabrikken. “For mænd handler det også om frigivelse af autonomi. Man føler, at man mister kontrollen, når man lægger sig op på briksen, og giver sig selv i andres vold. Det præger mange mænd, at de gerne selv vil have styr på tingene,” siger Svend Aage Madsen.     

“Mænds Mødested” kan forbedre sundhed og trivsel

Barry Golding har gennem sin forskning dokumenteret, at “The Men’s Sheds” i Australien har en række gavnlige effekter for medlemmernes fysiske og mentale helbred. På flere parametre kan man se, at de klarer sig bedre end sammenlignelige grupper af mænd, der er mindre socialt aktive. 
Netop de sundhedsmæssige effekter er i fokus hos de danske initiativtagere i Forum for Mænds Sundhed. Her hæfter man sig ved, at mænd på en række områder, både hvad angår levetid og helbred, halter efter kvinderne i Danmark. Derfor mener organisationen, at der er behov for en særindsats for at rette op på den skæve udviling. 
“Der er behov for mænds mødesteder i hele landet. Men der hvor de største sundhedsmæssige udfordringer ligger, er i det som vi populært kalder for vandkantsområderne eller udkantsdanmark. Her er der en større andel af enlige mænd, som kan være i risikogruppen for at blive ensomme eller få livsstilssygdomme”, siger Mie Møller Nielsen.
Det fremgår af en rapport af Barry Golding fra 2013, at medlemmer af “Men’s Shed” er mere opmærksomme på mentale lidelser som depression og angst. De er også mere villige til at søge hjælp hos læge, psykolog, coach, familie, præst eller socialrådgiver, hvis de bliver psykisk syge.