Professor Jørgen Goul Andersen undrer sig over, at partierne i forbindelse med Folketingsvalget ikke er meget mere opmærksomme på, at mænd og kvinder stemmer meget forskelligt, og hvorfor de gør det.

”Hvis jeg var spindoktor for partierne, ville jeg nok have det som et opmærksomhedspunkt (…) Hvis man gør det op siden 1990, ville der med kun mænd som vælgere have været 20 års borgerligt styre afbrudt af 5 års socialdemokratisk centrum-venstrestyre fra 1993 til 1998. Hvis det havde været overladt til kvinderne, ville der være 19 års socialdemokratisk centrum-venstrestyre og 6 år med en borgerlig regering”, siger Jørgen Goul Andersen i interviewet med KVINFO om mænds og kvinders partipræferencer og politiske holdninger.

Læs hele interviewet på KVINFOs 2015-site