Vi skriver i Information

Mændenes Internationale Kampdag kalder på et fælles opgør med stereotype forventninger

Der er brug for mænd i ligestillingsarbejdet, så vi kan finde løsninger på ligestillingsproblemer i fællesskab. Mændene er særligt hårdt ramt, når det kommer til misbrug, livsstilssygdomme og selvmord, men også for mændene er det de kønsstereotype forventninger, der skaber mange problemer.

 

Mange tror desværre stadig, at ligestilling kun handler om kvinder. Det er ikke så underligt, for arbejdet for ligestilling har i mange år været båret af en stærk kvindebevægelse. Og selv om kvindefrigørelsen har gavnet alle dele af samfundet og tilmed har givet mænd nye muligheder, har den i sagens natur ikke givet den samme bevidsthed om køn blandt mænd, som den har blandt kvinder.

Vi har haft en tendens til at overse kønnets betydning for de problemer, hvor mænd er hårdest ramt.

Debatindlæg bragt i Information den 19. november 2021.

Af Henriette Laursen, direktør i KVINFO, Johan Weltzer-Jensen, talsperson for DareGender, og Alexander Andersson, formand for Dansk Mandesamfund.

Se indlægget i Information ved at bruge dette link.

I barndommen mødes drenge af forventninger til, hvordan man er en såkaldt rigtig dreng. Og de er ikke altid lette at forene med skolens krav om koncentration og fordybelse. Både i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser klarer pigerne sig bedre end drengene, og forskellen er blevet større over de senere år. Det ses blandet andet ved, at færre drenge end piger færdiggør en ungdomsuddannelse.

I rollen som fædre mødes mænd også af stereotype forventninger. Mænd tager kun omkring en tiendedel af den samlede barsels- og forældreorlov, selv om mange ønsker at tage mere.

Mænd er mere tilbøjelige til at blive ramt af misbrug og livsstilssygdomme, men mindre tilbøjelige til at søge hjælp i tideFlere mænd end kvinder begår selvmord, og i Danmark lever mænd i gennemsnit fire år kortere end kvinder.

Mænds ligestillingsproblemer er langt hen ad vejen gjort af det samme som kvinders, nemlig stereotype forventninger til kønnene, som gælder både i parforhold, familieliv, uddannelse og på arbejdsmarkedet.

På Mændenes Internationale Dag den 19. november afholder vi Mandesager 2021, hvor vi dedikerer en hel dag til offentlige arrangementer om det at være mand i forskellige aspekter som sex, barsel, børneopdragelse, kriser og maskulinitet.

Der er brug for, at vi får mændene med i ligestillingsarbejdet. Både for at vi bliver bedre til at få øje på mænds ligestillingsproblemer, og for at mænd kan være med til at finde løsninger på alle slags ligestillingsproblemer.

Arbejdet for ligestilling er også et arbejde for mænds ligestilling. Og mænd har en vigtig rolle at spille i at skabe et ligestillet samfund.