Mainstreaming af kvinders økonomiske og sociale rettigheder i reformprocesser i udvalgte arabiske lande

Projektet sigter mod at opbygge et regionalt netværk af civilsamfundsorganisationer, understøtte dem og sætte dem i stand til at engagere sig i effektiv fortalervirksomhed for kvinders økonomiske og sociale rettigheder. Målet er at få kvinders økonomiske rettigheder og alle former for kvinders arbejde anerkendt og mainstreamet i nationale love og politikker.

Overordnet set er kvinders deltagelse i den formelle arbejdsstyrke lav i regionen. Desuden har hovedparten af den fortalervirksomhed, som civilsamfundsorganisationerne har påtaget sig i regionen fokuseret på kvinders politiske deltagelse, familielove og vold mod kvinder. Men når det kommer til kvinders økonomiske rettigheder har fortalervirksomheden været svag og en række barrierer består for at kvinder kan realisere deres fulde potentiale i økonomien.

Projektet vil give de deltagende organisationer kompetencer, viden og kapacitet til at analysere og italesætte sociale og kulturelle faktorer, som påvirker kvinders økonomiske rettigheder, herunder at samle et konkret sæt af materialer, værktøjer og information om dette arbejde. Målet er at sætte organisationerne i stand til at indgå i politiske dialogprocesser om kvinders økonomiske rettigheder og sociale ydelser.

Denne fortalervirksomhed er baseret i de sociale og økonomiske rettigheder, som er nedfældet i CEDAW-konventionen (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women), som alle de deltagende lande har underskrevet.

En række af organisationer er blevet identificeret til at være omfattet af projektet. Flere af dem er partnere med KVINFO i andre projekter. Det aktuelle projekt arbejder med organisationer i de følgende lande:

  • Egypten
  • Libanon
  • Marokko
  • Jordan

Projektet har til huse hos og er administreret af Collective for Research and Training on Development – Action (CRTC.A) i Beirut, Libanon, og trækker på CRTD.A’s omfattende erfaring med regionalt arbejde for ligestilling og social refærdighed.

Partners

Læs et interview med CRTD.A’s grundlægger og direktør Lina Abou-Habib i KVINFO’s Webmagasin.