Fra 8. marts demonstration. Foto: FLDDF
Det hele begyndte med, at professor Chafik Chraibi, gynækolog og formand for den marokkanske alliance mod illegale aborter (AMLAC), blev fyret.  Han er en stædig forkæmper for adgangen til sikre aborter og mod uønskede svangerskaber, og efter han uden tilladelse havde givet lov til og medvirket i et fransk tv-indslag om aborter, blev han afskediget fra sin stilling på Rabats fødselshospital.
Den beslutning, som mange så som uretfærdig, udløste en bølge af støtte til ham i Marokko, og den blev fulgt af krav om en revision af abortloven. På grund af de folkelige protester blev professor Chraibi genindsat i sin stilling som afdelingsleder på hospitalet, og abortdiskussionen tog fart.
For at afværge risikoen for en bølge af demonstrationer fra både civilsamfundet og den bredere befolkning tog sundhedsministeren, Houcine Louardi initiativ til en national debat om emnet, mens Salaheddine El Othmani, den tidligere Udenrigsminister og en central figur i det konservative regeringsparti PJD (Partiet for Retfærdighed og Udvikling), gav sin opbakning til en reform af loven inden for visse rammer.

Stormfuld debat

For at komme på forkant i debatten om det brandvarme emne indkaldte AMLAC i samarbejde med de marokkanske organisationer Droit & Justice (Ret og Retfærdighed) og CDSM (den Marokkanske Organisation for Retten til Sundhed) til et debatmøde for civilsamfundsorganisationer, internationale organisationer, politiske partier og repræsentanter for regeringen. Den stormfulde debat fandt sted i nationalbiblioteket i Rabat den 16. marts.
På debatten argumenterede professor Chraibi for, at legalisering af abort i begrænset omfang såsom efter voldtægt og incest kun vil løse problemet delvis, og at Marokko har behov for en mere rummelig definition af ”helbred og velfærd” og ikke bare reducere den til et spørgsmål om fysisk sundhed.
Fordi det er en overtrædelse af retten til liv, så bliver aborter i den nuværende straffelov anset for en forbrydelse, der straffes med mellem 1 og 5 års fængsel til den gravide.
Men hvis de er presset til illegale aborter, kan det også true kvindens fysiske, psykiske og sociale sundhed og velfærd, hvis de foretages under dårlige hygiejniske forhold, lød argumentet fra flere organisationer, som ville have lovens paragraf 453, der tillader aborter, hvis moderens liv og helbred er truet, udvidet til også at omfatte social og mental sundhed.

Faktaboks:

Den nuværende lov i Marokko tillader kun abort, hvis der er fare for den gravide kvindes liv og helbred. Illegale aborter bliver straffet med mellem 1 og 5 års fængsel til den gravide. Læger, der udfører aborter risikerer 20 år.

De fleste andre arabiske lande har love, som ligner den Marokkanske, og en reform ville gøre loven til en af de mest liberale i regionen – med undtagelse af Tunesien, der har haft fri abort i årtier.

KVINFO samarbejder med flere af de organisationer, som har stillet sig forrest i abortdebatten, herunder Droit & Justice (ret og retfærdighed) og den Marokkanske Organisation for Retten til Sundhed (CDSM), men partnerskaberne er inden for andre områder end deres arbejde med seksuelle og reproduktive rettigheder.

 Vigtigheden af at sørge for tilstrækkelige sexualundervisningsprogrammer blev også understreget af CDSMs koordinator Fatima Maghnaoui, som også fastslog at ”ingen tekster i koranen forbyder abort”. Den holdning blev støttet af Ahmed Khamlichi, direktør for Kandidatuddannelsen i Islamiske Studier (Dar Al Hadith Al Hassania), som også tilføjede, at omkring ”800 tilfælde af abort bliver udført i Marokko hver dag.” Parlamentsmedlem og tidligere Minister for Social Udvikling, Familie og Solidaritet Nouzha Skalli fokuserede også på de sociale aspekter i stedet for blot at se det som et medicinsk problem.
Debatten om seksuel frihed blev også rejst, først af Aicha Ech-chenna, præsident for den marokkanske NGO Kvindesolidaritet (ASF), som beskyldte politikerne for hykleri og fastslog at forsøge at stoppe seksuelle forhold ikke er en løsning i et samfund, hvor unge piger, der bliver gravide, er uden nogen finansielle ressourcer eller støtte fra familien.
Ifølge professor Chraibi var debatten ”en ekstraordinær mulighed for at forandre tingene.”

Breaking news

Diskussionen udviklede sig indtil professor Chraibi midt i debatten modtog breaking news: En opringning informerede ham om, at Kong Mohammed VI netop havde haft modtaget Justitsministeren, Ministeren for Islamiske Anliggender og formanden for det Nationale Menneskerettighedsråd for at få dem til at udarbejde et forslag til en reform af loven. Lovforslaget skal være færdigt om få uger, og kongen vil derefter udstede et tillægsdekret (Dahir) til straffeloven.
Det er kongen, der har den endelige religiøse og juridiske autoritet i Marokko og hans beslutning har sat gang i den officielle proces hen mod at reformere den fem årtier gamle abortlov.
Det overraskende er, at flere nøglefigurer i det regerende konservative og religiøst baserede parti har støttet reformen. Samme regering oplevede på Kvindernes Internationale Kampdag 8. marts store demonstrationer i protest mod dens kvindefjendske politik.
Selv om sundhedsminister Houcine Louardi var den, som til at begynde med havde fyret professor Chraibi, så har han siden indtaget en meget fleksibel holdning og opfordret til en reform, som tager hensyn til både religiøse, juridiske, medicinske, etiske og sociale forhold.
”Som læge og som medlem af regeringen, så vil jeg sige, at det ikke er ansvarligt at beholde den eksisterende lov,” har han udtalt til Bloomberg News. ”Læger, lovgivere og gejstlige må sætte sig og tale sammen.”

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

KVINFOs program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP.

Læs mere om DAPP på dette link.


Om lovændringen ender med at gå så vidt som at omfatte sociale hensyn så som de ringe vilkår for enlige mødre er usikkert, men selv om det kun bliver til en legalisering af abort i tilfælde af voldtægt, incest eller fosterdefekter, så vil det være et stort skridt fremad.
Vejen er stadig lang, men debatten om loven er et historisk første skridt hen mod at bryde det sociale, religiøse og kulturelle tabu, som abort er i Marokko.