INTERNATIONALT ARBEJDE

KVINFO arbejder for at styrke ligestilling i Mellemøsten og Nordafrika

 

Mellemøsten og Nordafrika er det sted i verden, der er længst fra at opnå ligestilling. Det skal der ændres på, ellers stagnerer økonomien, jobmarkedet og udsigten til en sikrere og rigere fremtid i regionen.

 

Vi arbejder med

At ændre lovgivning, styrke politisk repræsentation, bekæmpe vold og sikre alles ret seksuel sundhed. Det gør vi i form af helt konkrete projekter.

Vores arbejde foregår altid i samarbejde med lokale partnere i regionen fordi de er eksperter i netop de tematikker, lande og regioner, hvor projekterne foregår.

KVINFOs arbejde internationalt går hånd i hånd med vores syn på ligestilling mellem køn nationalt. Det samme gælder vores tilgang til ligestilling og menneskerettigheder.

Og så arbejder vi for at indfri FNs verdensmål. Derfor udgør de et grundlag i vores arbejde.

 

Vi arbejder i

Jordan | Marokko | Tunesien | Egypten

 

Jordan og Tunesien ligger som nummer 95, Egypten som nummer 115 og Marokko som nummer 115 ud af 189 på Gender Inequality Indekset (GII) fra 2017. Indekset måler skævfordelingen mellem køn indenfor reproduktiv sundhed, medbestemmelse og arbejdsmarkedsdeltagelse.

 

 

Vi har tidligere arbejdet i

Yemen | Libanon og de besatte palæstinensiske områder

 

Hvem er vi

Vi er KVINFOs internationale afdeling, der har sin daglige gang på hovedkontoret i København og i Jordan i hovedstaden Amman. Siden 2006 har vi  arbejdet for ligestilling i Mellemøsten og Nordafrika, som en del af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram under Udenrigsministeriet.

KVINFO er Danmarks center for viden om køn, ligestilling og mangfoldighed.

Hvis du vil have fat  i den internationale afdeling, kan du finde os her.