Dialog og debat

KVINFO værdsætter evnen til at lytte til, respektere og lære af forskellige synspunkter. Sideløbende med det omfattende programarbejde i Mellemøsten og Nordafrika arbejder KVINFO derfor også for at fremme og kvalificere både den dansk-arabiske og interregionale dialog ved at styrke udvekslingen af holdninger og synspunkter om kønsrelaterede emner. Dialog og debat er derfor at betragte som endnu et middel til at sætte køn og ligestilling på dagsordenen som et skridt på vejen til at nedbryde barrierer for kvinders aktive deltagelse i samfundet, gøre op med kønsstereotyper og fremme bevidstheden og interessen for ligestilling i samfundet.

I KVINFOs arbejde anses Dialog og Debat både som et separat tema for aktiviteter samt en tværgående tilgang integreret i samtlige øvrige tematiske områder (Kvinders politiske empowerment, Kvinders økonomiske empowerment, Adgang til rettigheder og Kønsforskning og dokumentation)

Aktiviteter under dette tema omfatter konferencer, debatmøder, åbne workshops, trykte udgivelser, foredrag og undervisning, filmvisning og – produktion, studieture, opsøgende pressearbejde og udgivelse af relevante nyheder og featureartikler på en række digitale platforme, herunder sociale medier, websites og via netværk.