Forebyggelse af børneægteskaber i Marokko og Yemen

Børneægteskaber er et udbredt problem i flere arabiske lande. Især mindreårige piger er udsat for tidlige ægteskaber, ofte med mænd, der er meget ældre end dem selv. Problemet er mest udbredt i fattige landområder, men der har også været en opblomstring af børneægteskaber blandt de socialt udsatte flygtninge og internt fordrevne fra konflikterne i lande som Syrien og Yemen, hvor de tidlige ægteskaber bliver et middel til at forsøge at imødegå en desperat og usikker situation og beskytte pigerne både mod overgreb og rent materielt.

Det har givet fornyet fokus på området i flere arabiske lande, både på de mangler, der er i lovgivningen i flere lande, og på, hvad der kan gøres for at ændre praksis i befolkningen.

Derfor er KVINFO gået ind i foreløbigt to projekter, der arbejder med at forebygge børneægteskaber – det ene blandt udsatte befolkningsgrupper i det borgerkrigshærgede Yemen og det andet i et fattigt og konservativt landdistrikt i Marokko.

 

Marokko – bekæmpelse af børneægteskaber gennem bevidsthed om rettigheder

Problemet med børneægteskaber i Marokko er størst i fattige landområder, hvor mange især af kvinderne også er analfabeter. Den legale ægteskabsalder i den marokkanske familielov er 18. Der er dog en undtagelse i loven, hvor en dommer under visse forudsætninger kan give tilladelse til ægteskab mellem parter under 18 år, og det sker i stigende omfang. Opgørelser viser, at tilladelsen bliver givet til næsten 90 procent af ansøgerne, og hvert år bliver der registreret mere end 40.000 ægteskaber, hvor den ene eller begge parter er under 18. Enkelte piger har blot været 13 år gamle. Desuden forekommer et ukendt antal uofficielle (og ulovlige), religiøse ægteskaber med mindreårige.

Målet med projektet, der bliver gennemført i et samarbejde med organisationen Droit et Justice, er at udvikle en strategi til at bekæmpe børneægteskaber, der bygger på at øge bevidstheden om pigernes rettigheder, og som i en senere fase kan bruges i en større skala. Gennem arbejde med lokale aktører i en række landsbyer i området omkring byen Beni Mellal i det centrale Marokko, som er et af de områder, hvor børneægteskaber er mest udbredt, vil der blive kortlagt en række af de faktorer og problemer, som ligger bag problemet.

Både pigerne selv, deres forældre og autoriteter i samfundet som for eksempel imamer bliver inddraget. Oplysning både om pigernes rettigheder og de sundhedsmæssige konsekvenser af tidlige ægteskaber indgår i dialogen. Den vil bestå af en række møder og kampagner, og blive samlet op ved et større debatmøde i slutningen af året, hvor Droit et Justice vil samle religiøse ledere, politikere og lokale autoriteter om det samme bord for at få en dialog om problemet.

Ud over at danne grundlag for videre arbejde i området, så vil en rapport om strategien og undersøgelserne bag også blive offentliggjort og brugt i debatten om børneægteskaber i Marokko.

Desuden vil der gennem arbejdet blive skabt et netværk, som skal danne den lokale basis for en senere fase, hvor indsatsen bliver rullet ud til en bredere del af befolkningen i området.

Partner

Projektet bliver gennemført i samarbejde med menneskerettighedsorganisationen Droit et Justice, som er en organisation af jurister, der arbejder for social retfærdighed. Organisationens mål arbejder for at forbedre retssystemet og underprivilegerede gruppers adgang til at udnytte deres rettigheder. En stor del af organisationens arbejde er baseret på frivillige.

Droit et Justice er kendt for deres retshjælpskaravaner mange steder i Marokko. Ideen til projektet omkring børneægteskaber blev født mens en af karavanerne arbejde blandt den lokale befolkning i området, hvor organisationen så muligheden for juridisk assistance på et bredere plan end individuel rådgivning og at bruge loven som et stærkt våben til at bekæmpe børneægteskaber i Marokko. Det er KVINFOs første samarbejde med organisationen.

Yemen – “Safe Age of Marriage”

Yemens kvinde- og udviklingsorganisationer har i flere år haft fokus på problemet med børneægteskaber, og der har været flere højprofilerede sager med piger helt ned til ni år, der er blevet giftet bort. Alt tyder på, at problemet er stigende på grund af det sociale sammenbrud, som konflikten i landet har medført. Fattige familier ser det ofte som den bedste udvej til beskyttelse og forsørgelse af deres døtre at få dem gift så tidligt som muligt, og traditionen for brudepris gør, at ægteskaberne ofte har mere eller mindre karakter af salg af pigerne.

Projektet ”Safe Age of Marriage” retter sig mod en gruppe af meget udsatte internt fordrevne familier i Hajjah-distriktet i det nordvestlige Yemen. Det er Oxfam Yemen, der er partner i projektet og deltagerne er udvalgt blandt de familier som Oxfam i forvejen er involveret i at uddele nødhjælp til.
Grundet krigen i Yemen gennemføres projektet i en meget revideret form.

Projektet benytter sig af to virkemidler for at forebygge, at familierne gifter deres mindreårige døtre bort. Når de deltager i projektet, får familierne gennem et par måneder en kontant udbetaling, som de for eksempel kan bruge til at starte en mindre virksomhed eller til på andre måder at lette lidt på den desperate sociale situation, som ligger til grund for, at mange familier forsøger at gifte deres døtre bort meget unge. Som modydelse skal familierne så deltage i et oplysningsforløb om de tidlige ægteskabers konsekvenser for pigernes sundhed og den usikre sociale situation, som de risikerer at havne i.

På grund af den meget vanskelige situation i Yemen, så benytter projektet sig af en række nyskabende måder at arbejde på. Aktiviteterne ligger i direkte forlængelse af Oxfams nødhjælpsarbejde og benytter sig af den kontakt, som de derigennem har med nogle af de mest udsatte og forarmede grupper. Desuden indebærer det en udbetaling af ydelser til deltagerne, som både skal virke som incitament og forbedre deres handlemuligheder. Begge dele er usædvanlige i forhold til de projekter, som KVINFO ellers arbejder med, og er valgt på grund af det omfattende sociale sammenbrud og den helt særlige situation, som Yemen står i på grund af borgerkrigen og den internationale bombekampagne mod landet.

Partner

Oxfam Yemen er den lokale afdeling af den verdensomspændende hjælpe- og udviklingsorganisation Oxfam. KVINFO begyndte samarbejdet med Oxfam Yemen i 2014. Oprindelig var der planlagt et projekt i en række landsbyer i to af Yemens regioner til dels med udgangspunkt i at der var udsigt til at der blev fastsat en ægteskabsalder på 18 i Yemens nye forfatning. Men på grund af udbruddet af borgerkrigen og standsningen af processen med den nye forfatning, blev projektet formuleret om til at rette sig mod grupper af internt fordrevne i stedet og fokus i oplysningen til deltagerne tilpasset situationen.