Kønsforskning og dokumentation

I KVINFOs arbejde er kønsforskning forstået bredt – det vil sige dels som akademisk forskning, men også inklusive aktionsforskning, empiriske rapporter og informationsindsamling samt produktion af kønsopdelt statistik.

Arbejdet falder inden for to hovedkategorier:

Produktion og kvalitet af forskning og viden

Denne del fokuserer på at tilvejebringe nye data. Det vil sige i det miljø, som skal generere ny forskning og på eksisterende forskere og akademikeres adgang til information for at skabe ny viden og kaste lys på relevante forhold. KVINFO støtter et netværk til tvær- og interregional akademisk udveksling af unge kønsforskere for at støtte kvaliteten af forskningen. KVINFO desuden støttet oprettelse og drift af et kønsforskningsbibliotek – et bibliotek, som har til formål at støtte et af de få eksisterende masterprogrammer i kønsforskning i den arabiske verden.

Brug og udbredelse af tilvejebragt viden

Et andet aspekt af dette tema fokuserer på, hvorledes den viden, der rent faktisk produceres, kan anvendes til at skabe konkrete forandringer. KVINFO støtter organisationer i at styrke udbredelsen af deres forskning og viden til relevante målgrupper. En måde at gøre dette på, er ved at støtte dokumentation af kvindeorganisationer og kvinders liv for at bevare den kvindehistoriske og kulturelle arv. En anden måde er via etablering af ekspertdatabaser, som giver offentligheden adgang til professionelle kvinder og gør dem synlige i samfundet som eksperter og rollemodeller, og som modvirker kønsstereotyper.

Via partnerskaber og netværk opbygger KVINFO kapacitet og faciliterer vidensdeling, træning og documentation, indsamling og udbredelse af information. Metoderne strækker sig fra traditionelle seminarer og opbygning af biblioteker med fysiske samlinger til digitale aktiviteter baserey op online-platforme.

Aktiviteter

KVINFOs aktiviteter under kønsforskning og dokumentation foregår i Ægypten, Tunesien og Jordan.