Kvinders økonomiske empowerment

Kvinders økonomiske empowerment i Mellemøsten og Nordafrika udgør et unikt paradoks. Årtiers investering i de sociale sektorer har reduceret analfabetisme og højnet uddannelsesniveauet hos kvinder betragteligt. Men alligevel er mindre end en tredjedel af alle kvinder aktive på arbejdsmarkedet – den laveste andel i verden, og især unge kvinder mangler adgang til og muligheder på arbejdsmarkedet.

Ligesom det er tilfældet i Danmark, er arbejdsmarkedet kønsopdelt. Kvinder tjener mindre end mænd og kun få kvinder har adgang til lederjobs eller ernærer sig som iværksættere. Arbejdsløsheden i MENA-regionen ligger fortsat højere end i resten af verden og er kendetegnet ved at være markant højere for kvinder end for mænd. Arbejdsløshedsprocenten for arabiske kvinder er i gennemsnit dobbelt så høj som for arabiske mænd, og den kvindelige overrepræsentation er særligt udtalt hos yngre kvinder, som nu i langt højere grad bliver sluset ud på arbejdsmarkedet på grund af langt højere uddannelsesniveau og stigende gennemsnitlige ægteskabsalder end tidligere.

Årsagerne til kvinders lave økonomiske deltagelse er mange og komplekse. Man kan dog groft sagt sige, at de enten har at gøre med sociale og kulturelle barrierer eller med strukturelle og juridiske hindringer.

KVINFOs arbejde inden for dette tematiske område er derfor rettet mod et bredt udsnit af målgrupper på forskellige niveauer, såsom kvindelige iværksætter, HR-ledere i det private erhvervsliv, kvindelige nyuddannede kandidater og fagforeninger.

Metoderne spænder fra kapacitetsopbygning, træning af trænere og mentoring til støtte til netværk, udveksling efter twinning-modellen og erfaringsudveksling.

Aktiviteter

KVINFOs aktiviteter under kvinders økonomiske empowerment foregår i Jordan, Marokko og Tunesien.

Læs mere