Libanon og de besatte palæstinensiske områder

Libanon og de palæstinensiske selvstyreområder er ikke inkluderet som KVINFOs programlande. En række enkeltstående aktiviteter og projekter har dog været og bliver af og til gennemført i disse lande.

Dette gælder for eksempel en række projekter under KVINFOs Minipool for Dialog og Samarbejde om Køn og Kvinders Rettigheder såvel som regionale konference, netværksmøder og workshops om en mængde emner og med deltagelse fra hele MENA-regionen. KVINFO støtter det regionale netværk, Equality Without Reservation, (Ligestilling Uden Forbehold) som udøver fortalervirksomhed for at få ophævet forbeholdene for CEDAW-konventionen i samtlige lande i regionen.

KVINFOs partnere i Libanon og Palæstina driver desuden Who Is She – Databaserne, der gør kvindelige eksperter synlige for medier og i samfundet generelt.