Sammen med Den Boligsociale Helhedsplan i Svendborg har KVINFOs Mentornetværk vundet en bevilling på 1,4 millioner til at skabe et mentorprojekt i en række udsatte boligafdelinger i Svendborg.
Mentorprojektet ”Nye muligheder – bedre naboskab” er en integreret del af Den Boligsociale Helhedsplan. Målgruppen er indvandrere og efterkommere med svag eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet.
Projektet løber over tre år, og i første omgang vil det koncentrere sig om mentees, hvor et mentorforløb kan styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet. Meningen er så, at resultaterne for denne gruppe skal bruges til at få kontakt til og motivere en gruppe, som står helt uden for arbejdsmarkedet, til at gå i gang med et mentorforløb. Indsatsen er koncentreret om boligafdelingen Skovparken, men også beboere fra områdets andre udsatte boligafdelinger kan få tilbudt et mentorforløb.
”Det nye samarbejde betyder en stor styrkelse af den boligsociale indsats i Svendborg, hvor vi netop har fokus på at bryde den negative sociale arv. Vi ser alt for mange unge voksne, som ikke kommer i gang med uddannelse eller job og alt for mange børn vokser op med forældre, som ikke er på arbejdsmarkedet. Derfor betyder det enormt meget, at vi nu i samarbejde med KVINFO kan tilbyde kvalificerede mentorforløb og udvikle et lokalt mentorprogram, som kan gøre en forskel, ” siger Mette Østerberg, der er sekretariatsleder for Den Boligsociale Helhedsplan i Svendborg.
Sekretariatets rolle er blandt andet at være med til at udbrede kendskabet til projektet, både blandt mulige mentees og blandt mentorer gennem for eksempel erhvervsnetværk. Mentorerne er borgere, både danskere og folk med indvandrerbaggrund, som har fast fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som er studerende.
Bevillingen kommer fra ”Pulje til styrket koordinering i udsatte boligområder” under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. KVINFOs rolle i projektet er at bidrage med ekspertise, værktøjer og erfaringer fra sit mere end 15 år lange arbejde med mentorordninger for indvandrerkvinder. KVINFOs Mentornetværk har tidligere haft afdelinger i udsatte boligområder som fx Vollsmose i Odense.
”Det er en meget spændende udvikling at begynde på, og vi kommer til at søge flere af den her slags projekter i samarbejde med lokale aktører. Vi har i flere år arbejdet med at professionalisere og effektivisere vores mentorforløb, og det er en del af strategien for den fortsatte udvikling og sikring af KVINFOs Mentornetværk, at aktivere den viden i samarbejde med andre projekter også,” siger Christian Larsen, der er netværkskoordinator i KVINFO.
Den Boligsociale Helhedsplan bliver endeligt godkendt af byrådet i Svendborg i næste uge, så de første mentorforløb i Svendborg kan blive startet op efter nytår. Hvis man gerne vil høre mere om mulighederne for at blive mentor eller mentee, før projektet officielt går i gang, kan man kontakte netværkskoordinator Christian Larsen hos KVINFO.