Jørgen Poulsen

Det siger statistikkerne om mænds og kvinders middellevealder:

Danmarks Statistik

Alle data i artiklerne stammer fra Danmarks Statistik. Du kan finde flere tal om køn og ligestilling på Danmarks Statistiks ligestillingswebsite, som samler en lang række statistikker, der vedrører ligestilling.

Et område, hvor mænd ikke er ligestillede med kvinder, er på levealder. I dag har nyfødte drenge udsigt til at leve til de er knapt 80 år gamle. Nyfødte piger har fire år mere i livsbanken.

Både mænds og kvinders forventede levealder er stigende, og den er i perioden fra 2009-2015 steget med halvandet år. Men forskellen mellem de to køn er kun skrumpet minimalt.

Til gengæld er der store forskelle inden for gruppen af mænd. Jo, højere uddannelse de har, jo længere er den forventede levealder. For mænd, der i dag er 30 år, er der er over 7 års forskel mellem mænd med høje uddannelser og mænd, der har forladt uddannelseslivet efter grundskolen.

MÆND ER DÅRLIGERE LIV END KVINDER

Figur 1

Tabel 1

Middellevealder
2009-102015-16
mænd (år)77,178,8
kvinder (år)81,282,8
forskel (år)4,14


VELUDDANNEDE MÆND LEVER LÆNGERE END MÆND MED INGEN ELLER KORTE UDDANNELSER

Figur 1 og tabel 1: Levealderen for både mænd og kvinder er stigende, men afstanden mellem de to køn er pt. på 4 år. Og afstanden ser ud til at være næsten fastlåst, når man ser på udviklingen fra 2010 til 2016.
OBS: Fortegnet foran talværdien i søjlen ”forskel”, angiver hvilket køn, der er ”overrepræsenteret”. Et positivt fortegn vil angive, at mænds middellevetid er længst, mens et negativt fortegn angiver, at kvinders middellevetid er længst. 

Ligestillingsindikator for forventet restlevetid for 30-årige mænd efter højeste fuldførte uddannelse

Tabel 2

2012:2016Grundskole Erhvervsfaglig uddannelse Lang videregående
Mænd (år)45,949,553,4

 

Tabel 2 viser, at uddannelsesniveauet og socioøkonomiske forhold har betydning for mænds forventede livslængde. Jo højere uddannelse, des flere år kan de forvente at leve. En 30-årig mand med en lang videregående uddannelse, kan i snit forvente at leve 7 ½ år længere end en mand, der har forladt uddannelsessystemet efter grundskolen.

Tal og Fakta – Mænds og kvinders Liv

Denne oversigt med statistik er en del af artikelserien “Tal og Fakta – Mænds og Kvinders Liv”.
– Læs intro-artiklen til artikelserien
– Læs ”Min egen lykkes smed” om de unge voksne
– Læs ”Med tid til børn” om børnefamilien
– Læs ”Seniorliv på kajkanten” om livet efter pension

Find flere statistikker i Danmarks Statistiks databank.