I P1 Morgen mandag den 25. september og samme aften i DR1-programmet Afsløret – hvor er min mentor hører vi om flere mentorordninger ude i kommunerne, der enten ikke fungerer eller som fungerer meget dårligt.

Vi tror på mentormetoden og dens effekt for borgeren, men vores erfaring er, at der er behov for en relativt stram koordinering og opfølgning på forløbene for så vidt angår både mentor og mentee, især med tanke på de mere udsatte målgrupper.

Vores netværkskoordinator Christian Larsen var i P1 Morgen for at fortælle om vores mentorordninger.

Velfungerende mentorordninger

Her på KVINFO driver vi flere mentorordninger, der fungerer rigtig godt. Vores metode er fleksibel og kan derfor tilpasses den aktuelle målgruppe. Nationalt har den været anvendt til både mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk og har vist sin styrke for målgrupper, hvad enten de er tæt på eller langt fra arbejdsmarked og uddannelse. Internationalt er der startet søsterprogrammer i 30 lande, hvor metoden fortrinsvis er blevet brugt til at skabe øget repræsentation af kvinder i politik, på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Anerkendelse fra OECD m.fl.

I sin nyeste rapport fremhæver OECD KVINFOs mentornetværk som værende særdeles egnet til at få flygtningekvinder tættere på arbejdsmarkedet og vurderer samtidig, at mentoring er en omkostningseffektiv metode til at understøtte integrationsprocesser ved at involvere det omgivende samfund.

Det er langt fra første gang, at mentornetværket fremhæves internationalt. OECD og UNHCR  har for nylig udsendt en handleplan, der skal motivere arbejdsgivere til at ansætte flygtninge, hvori KVINFOs program anføres som “best practice”. Og i 2016 fremhævede McKinsey KVINFO som den organisation, der var bedst til at få denne gruppe i arbejde.

46% mentees i job

Siden 2002 har ca. 8.500 været igennem KVINFOs mentorforløb. I 2017 kom 46% af kvinderne i job, heraf 54% i jobs, der modsvarede deres kvalifikationer.