Når vi skal forstå de udfordringer, yderområderne i hele Norden står overfor, er det vigtigt, at køn medtænkes. Både når det gælder affolkning, migration, negativ økonomisk udvikling og ændringer i arbejdsmarkedet. Det viser en ny rapport fra Nordisk Ministerråd, der kortlægger viden og litteratur på området.
Når kvinder vælger at forlade yderområderne, mens mænd i højere grad bliver, handler det i høj grad om køn, fremgår det af rapporten. Forskellige steder tilbyder kønnene forskellige muligheder, ikke mindst når det gælder uddannelse, erhverv og fritid. Her er kvinderne ofte dårligere stillet i yderområderne, hvor traditionelle strukturer har en tendens til at dominere.
Når kvinder flytter væk og vælger videregående uddannelser, handler det derfor også om at få adgang til flere og lige muligheder. Mændene oplever derimod en større tilknytning til yderområderne, fordi deres behov i højere grad imødekommes her.
Helt overordnet er det dog afgørende, at der skabes nye positive fortællinger om yderområderne. Områdernes negative stigma påvirker begge køn, der føler sig pressede til at flytte væk. Men ifølge rapporten er der brug for mere viden og ny forskning, hvis vi vil dæmme op for den negative udvikling.
Rapporten er skrevet af Stine Thidemann, Helene Pristed Nielsen og Kathrine Bjerg Bennike, og kan findes her: “Sted, (U)lighed og Køn: En kortlægning af udfordringer og best practices i relation til køn, uddannelse og befolkningsstrømme i Nordens yderområder”.