Nordisk Ministerråd har udarbejdet en guide til kommuner og styrelser som et redskab til at forbedre integration og ikke mindst til at få flere kvinder med minoritetsbaggrund ind på arbejdsmarkedet. Og her bliver KVINFO’s mentornetværk fremhævet som best practice.

I mange år har arbejdsmarkedsdeltagelsen blandt kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund været lav i Norden. I de nordiske lande har man arbejdet med forskellige tiltag for at ændre den lave deltagelse, som på tværs af grænserne arbejder med fælles problemstillinger på integrationsområdet.

Tager hånd om kvindernes individuelle barrierer

Derfor har Nordisk Ministerråd udarbejdet en samlet guide over de initiativer, der har vist positive resultater. Den nye rapport skriver om KVINFO’s mentorarbejde:

”Evalueringsresultater af KVINFOs mentornetværk er positive og viser, at tilbuddets succes blandt andet udspringer af den helhedsorienterede tilgang, hvor der tages hånd om kvindernes individuelle barrierer. Fokus på den enkelte kvindes situation og konkrete værktøjer til at integrere hende i samfundet og på arbejdsmarkedet fremhæves også som essentielle for indsatsens succes.”

Tillid og forståelse

Det er særligt mentornetværkets inddragelse af civilsamfundet, der har vist positive resultater. Gennem arbejdet med mentorprogrammet peger evalueringen på, at den tillidsbaserede relation med mentoren, får mentee til at føle sig hørt og forstået.

Dette er blandt andet med til at understøtte mentees dialog med de offentlige myndigheder og skaber dermed en større chance for at blive tilknyttet og fastholdt på arbejdsmarkedet.

Læs mere om KVINFO’s mentornetværk på dette link.

Find Nordisk Ministerråds guide på dette link.