I de mere end 100 år, der er gået, siden kvinderne i Danmark fik valgret, har forholdet mellem mænds og kvinders status og roller forandret sig gennemgribende.
Det sætter e-bogen ”Tal og køn” nu fokus på til brug i landets gymnasier. Bogen er blevet til på initiativ fra KVINFO.
Den store fortælling, der løber gennem udgivelsen, er, at velfærdsstaten og det moderne Danmark er og har været kønnet, og at kvinder og mænd ofte bliver påvirket forskelligt af politiske beslutninger, lovgivning, tendenser i samfundet og skift i befolkningens holdninger og normer.
Det kønsopdelte arbejdsmarked, lønforskelle, mænds og kvinders uddannelsesvalg, kønsroller og familiemønstre er gennemgående temaer i nutidens ligestillingsdebat og forskning – og dermed også i bogen.

Ideen født hos KVINFO

”Tal og køn” har baggrund i det temasite om køn og demokrati, som KVINFO opbyggede i anledning af 100-året for kvinders stemmeret i 2015. Det blev en solid succes med over 180.000 sidevisninger. Især mange gymnasieelever og skoleklasser har brugt siden.
Grundlaget for siden – og for den nye e-bog – er Danmarks Statistiks publikation i anledning af jubilæet Kvinder og mænd i 100 år, der med langt over 100 tabeller, grafer og diagrammer afspejler kvinder og mænds skiftende livsvilkår fra starten af det 20. århundrede til i dag. En guldgrube af viden, som KVINFO på sit site formidlede i en historisk kontekst, og som nu er ført videre i den nye bog.
”Tal og køn” er resultat af et samarbejde mellem fire forfattere – gymnasielærerne Michael Thing og Kenneth Arensborg og specialkonsulent i KVINFO Jytte Nielsen og journalist Jørgen Poulsen, som sammen opbyggede det oprindelige site.

Tværfaglige opgaver

Bogen er bygget op over den direkte adgang til statistikker og originalkilder med syv introducerende kapitler.
Udgivelsen er tænkt tværfagligt. Den kobler fagene historie, samfundsfag og matematik, og eleverne lærer at afprøve påstande og forforståelser gennem brug af både samfundsfaglige og matematiske metoder.
Sigtet med bogen er altså bredere end med det oprindelige website både i emner og form. De oprindelige artikler er blevet gennemskrevet og målrettet i formidlingen og to nye er kommet til. Og ikke mindst er hvert kapitel blevet afsluttet med en række opgaver, som for eksempel en matematikopgave, hvor eleverne skal regne ud hvor nøje udviklingen følger hinanden i mænds og kvinders alder for, hvornår de får deres første barn. Der er også opgaver som at gennemgå argumenterne for og imod fri abort i debatten i 1973 eller at lave en facebookside, der skal få flere kvinder ind i politik.