Vi skal gøre op med de ofte meget fastlåste forestillinger om, hvad piger og drenge kan, bør og skal, som de mødes med allerede fra fødslen. Kønsstereotyper i daginstitutioner, folkeskole og på ungdomsuddannelser er udslagsgivende både for den enkeltes trivsel, uddannelsesvalg og fastholdelsen af det kønsopdelte arbejdsmarked.

Om rapporten

Læs hele ”Rapport fra Udvalget om ligestilling i dagtilbud og uddannelse”

Rapporten opstiller tre helt overordnede mål for ligestilling blandt børn og unge:

  • Alle børn og unge skal mødes af mangfoldige læringsmiljøer, hvor de lærer og trives uanset køn.
  • Drenge og piger skal have lige muligheder for at udfolde deres drømme og potentialer ved at blive understøttet heri og ikke blive mødt med kønsstereotype forventninger.
  • Alle børn og unge skal rustes til at forstå sig selv uafhængigt af kønsstereotype forventninger.

Sådan lyder budskabet i en ny rapport fra Undervisningsministeriet: ”Rapport fra Udvalget om ligestilling i dagtilbud og uddannelse”.
Rapporten opregner en række udfordringer og så opstiller den ikke mindst en række ambitioner, mål og initiativer for det fremtidige arbejde med ligestilling med børn og unge. Den er udarbejdet af et ekspertudvalg, nedsat af fhv. undervisningsminister Ellen Thrane Nørby, hvor KVINFO har siddet med sammen med en lang række andre organisationer og videnspersoner.
”Mange af vores helt grundlæggende ligestillingsproblemer stammer fra nogle ret firkantede kønsopfattelser, som blandt andet har ført til et meget kønsopdelt arbejdsmarked,” siger KVINFOs direktør Henriette Laursen.
Udvalgsrapporten anbefaler blandt andet mere viden og forskning på en række områder, samt at få skabt et samlet overblik over relevant dansk og international viden.
Desuden skal der udarbejdes materialer, vejledninger og andre værktøjer til brug for pædagoger og lærere og i uddannelsen af dem, herunder hvordan kønsopfattelser spiller ind i jobopslag, ansættelser og pædagogisk praksis. Desuden skal køn og ligestilling tænkes ind i andre initiativer i Folkeskolen og på ungdomsuddannelserne som for eksempel undervisning i medborgerskab og demokrati og i den litteraturkanon, som bliver brugt.
Henriette Laursen vil gerne byde ind på flere af områderne.
”KVINFOs medarbejdere har en viden og et netværk, som gør, at de vil kunne komme med værdifulde input i arbejdet. Vi vil i KVINFO rigtig gerne bidrage med vores viden i arbejdet fremover også,” siger hun.