Efter heftige diskussioner henover en lang årrække vedtog Marokko endelig en lov sidste år, der italesætter og forbyder vold mod kvinder. Fysisk vold, økonomisk vold, psykisk vold og tvangsægteskaber.

Loven blev allerede fra begyndelsen kritiseret for blandt andet ikke at have en definition på vold i hjemmet og for ikke direkte at nævne, at voldtægt i ægteskabet er en forbrydelse. Derfor har mange marokkanske organisationer, der arbejder for kvinders rettigheder, været på barrikaderne fra start for at få den del ændret. Ikke desto mindre rejser sig et aktuelt spørgsmål et års tid efter vedtagelsen af loven: Hvordan går det med at implementere loven?

Det spørgsmål blev vendt og drejet i Marokko i sidste uge, da et nyt studie blev fremlagt. Nemlig den marokkanske organisation LDDF-Injads årlige rapport om vold mod kvinder. LDDF-Injad samarbejder med de danske organisationer Kvinderådet og KVINFO under Det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram. Deres rapport bygger på 12.233 voldssager registreret på 35 af LDDF-Injad og Femmes Solidaires krisecentre- og rådgivningscentre, og de viser, at der endnu er lang vej til, at marokkanske kvinder ikke udsættes for vold.

Mangel på penge og anerkendelse

Studiet er baseret på statistisk data indsamlet af LDDF-Injad og Femmes Solidaires, som er et netværk af krise- og rådgivningscentre i Marokko. Resultaterne viser, at knap halvdelen af respondenterne har været udsat for psykisk vold. Det er ikke overraskende, for psykisk vold ledsager som regel eller går forud for fysisk vold.

Desuden viser rapporten, at 24,4 procent af kvinderne havde været udsat for socio-økonomisk vold og 15,2 procent have været udsat for fysisk vold. Derudover havde 6,8 været udsat for juridisk vold og 4,7 havde været udsat for seksuel vold.

Civilsamfundsorganisationer i Marokko bruger den nye rapports resultater til endnu engang at opfordre regeringen til at tage ansvar for at forebygge vold mod kvinder og beskytte voldsramte kvinder. Et af de store problemer er lige nu, at krisecentre i Marokko blandt andet lider under manglende finansiel støtte. For eksempel støtter den marokkanske regering ikke centrene økonomisk, heller ikke under den nye lovgivning. 

Desuden er et problem, at “meget vold endnu ikke anerkendes som vold i samfundet – hverken af ofret eller udøveren,” sagde Sabrina El Maalem, der er projektansvarlig ved krisecentret AMVEF i den marokkanske by Casablanca, tilbage i maj 2019 til det fransksprogede medie La Croix. Derfor mener hun, at udbredelsen af vold formentlig er meget større, end hvad offentligt tilgængelige tal viser.

Det nye studie af vold mod kvinder i Marokko kan læses på dette link på fransk. Desuden kan du læse artiklen Marokkanske kvinder udsættes stadig for vold på dette link.