Vi er snart ved vejs ende med forhandlingerne om nye overenskomster, som skal gælde frem til den 1. marts 2023. En vigtig nyhed på ligestillingsområdet er de nye forlig om forældreorlov.

Industriens område, som er det største og det toneangivende, indeholder en aftale om, at arbejdsgiveren betaler fuld løn under forældreorlov i i alt 16 uger, hvor det førhen var 13 uger. De otte af ugerne er øremærket til faderen/medforælderen, hvor det førhen var fem uger.

 

Samme tendens ses på de fleste andre overenskomstområder.

Du kan læse om de nye forlig på dette link.

Giver bedre forhold end lovgivningen

”Jeg glæder mig over at se, hvordan arbejdsmarkedets parter sikrer mere forældreorlov til fædre/medforældre allerede før de får den nye udvidede rettighed ved lov,” siger Henriette Laursen, direktør i KVINFO.

Et ønske fra medlemmerne

”Fagbevægelsen har haft øremærket barsel med som et krav ved forhandlingerne efter krav fra medlemmerne. Derudover øges regler om øremærkning i det nye EU-direktiv. Ved at tage den nu, får arbejdsgiverne mulighed for at få kapital ud af det,” siger Laust Høgedahl, arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

Læs mere om EU-direktivet på dette link.

Mødre har stadig mest orlov

Med de nye overenskomster får fædre/medforældre altså tre ugers forældreorlov mere end tidligere, som er med fuld løn og specifikt er øremærket til dem. Disse tre uger kan således ikke overføres til den fødende forældre.

Reelt betyder dette dog ikke, at fædre/medforældre så at sige overhaler mødrene. Mødre har stadig både graviditetsorlov på fire uger, barselsorlov på 14 uger og forældreorlov på 5 uger. Altså tilsammen 23 ugers orlov, når et ny barn kommer til verden.

Barsel og forældreorlov på industriens område

  • Mødre/den fødende har 4 ugers graviditetsorlov + 14 ugers barselsorlov + 5 ugers forældreorlov, som er øremærket med fuld løn (i alt 23 uger, hvor 4 af dem er inden fødsel)
  • Fædre/medforældre har 2 ugers ’fædreorlov’ + 8 ugers forældreorlov (i alt 10 uger efter fødsel)
  • Derudover kan forældrene frit fordele 3 yderligere ugers forældreorlov med fuld løn imellem sig

Arbejdsgivere og lønmodtagere skal til afstemning om de nye overenskomstforhandlinger frem til medio april 2020.