Tidsskrifter 1885-1920

Velkommen til Tidsskrifter 1885-1920. Her finder du hovedparten af den gamle kvindebevægelses blade og tidsskrifter i digital form. Det drejer sig om tidsskrifterne “Kvinden og Samfundet” 1885-1912, “Kvindebladet “Hvad vi vil”” 1888-94, “Kvindestemmeretsbladet” 1907-1913, “Kvindevalgret” 1908-1915 og “Kristeligt Kvindeblad” 1910-1913. Desuden finder du Dansk Kvindesamfunds styrelsesprotokoller fra 1871 til 1990.

Tidskrifter 1885-1920 er bygget op omkring tre hovedindgange til de mange tusinde tidsskriftsartikler. Det drejer sig om en tidsskriftshylde, en avanceret søgefacilitet og temasider.

 

Søg:

Artiklerne i databasen er systematisk tagget med emneord, forfatter, omtalte personer, organisationer mv. Gå til søgefunktionen her:

 

Temaer:

Tjenestepigers arbejdsforhold, kvinders uddannelse og kampen for stemmeret er nogle af de emner, der blev debatteret i de kvindepolitiske tidsskrifter i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.

I temaerne her finder du historier om de begivenheder og emner, der optog de politisk aktive kvinder i perioden.

Temaerne giver et hurtigt overblik og forslag til fordybelse i de tusindvis af tidsskriftartikler, som kan læses på KVINFO’s tidsskriftssite.

 

Den tidlige stemmeretskamp – interpellationer

Underskriftsindsamlinger i 1880’erne

Nordisk kvindesagsmøde 1888

Det internationale stemmeretsarbejde

De første kvindelige akademikere

Tjenestepigernes stilling

Bladet Kvindevalgret 1908-15

Kvindebladet “Hvad vi vil”

Kvindestemmeretsbladet

 

Tidsskrifthylden:

Her er lister over samtlige årgange og numre af de arkiverede tidsskrifter

Kvinden og Samfundet

Kvindestemmeretsbladet

Hvad vi vil

Kvindevalgret

Kristeligt Kvindeblad

Dansk Kvindesamfunds protokoller