HK iværksatte en kampagne, der hedder #ikkehosos, og de lavede en serie små film, hvor (mandlige) fagbosser læste højt af medlemmernes #metoo-beretninger.

I januar offentliggjorde de en medlemsundersøgelse, der afslørede, at ca. 17% af kvindelige HK’ere på et tidspunkt i deres arbejdsliv har været udsat for uønskede seksuelle tilnærmelser. 7% siger, at det, de har været udsat for, kan karakteriseres som decideret seksuel chikane. For mændenes vedkommende er tallene hhv. 6 og 3%. Ca. halvdelen af chikanen udøves af kolleger, halvdelen af chefer.

FOA har fået udført en spørgeundersøgelse, der viste, at 17% af medlemmerne havde været udsat for sexchikane inden for det seneste år. Det er både mænd og kvinder, men særligt dem, der er ansat i social- og sundhedssektoren. I langt de fleste tilfælde er det borgere og patienter (og altså ikke kolleger), der har stået for chikanen.

DJØF har lavet en undersøgelse blandt studerende i studenterjobs. Den viste, at lidt over fem procent af de kvindelige studerende havde været udsat for sexchikane på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Det samme gjaldt en procent af mændene.

Magistrene lavede en rundspørge blandt de studerende. Her svarede 11% af de adspurgte kvinder, at de havde oplevet uønskede berøringer m.m. på jobbet, 8% at de havde oplevet det på studiet.

Journalistforbundet havde en sag i egne rækker, og de har gjort det muligt at læse alt, hvad de har skrevet om #metoo ét sted, inklusive det de har skrevet om sig selv. De har foretaget omstruktureringer i ledelsen som følge af sagen.

Det var skuespillere, der først trådte frem og brugte #metoo-hashtagget, og derfor har danske skuespillere selvfølgelig også været i søgelyset. Skuespillerforbundet har indført en anonym rådgivning, som man kan ringe til, hvis man som skuespiller bliver udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen.

Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Erhverv er enige om, at systemerne er på plads til at håndtere seksuelle krænkelser. De vil ikke hæfte for lederes eventuelle seksuelle chikane af medarbejdere.