KVINFO kan i dag , den 1. september, fejre 25-års jubilæum for en af Danmarks største kapaciteter inden for formidling af kvindebevægelsens og ligestillingens historie – specialkonsulent Jytte Nielsen.
Faktisk flyttede Jytte Nielsen ind på KVINFO allerede året før sin ansættelse, idet hun som litteraturstuderende med speciale i nordiske kvindelige forfattere var sekretær på Nordisk Kvindelitteraturhistorie. Da hovedredaktøren, Elisabeth Møller Jensen blev direktør for KVINFO, fik Jytte også arbejdsplads her. Det blev startskuddet til en lynkarriere i KVINFO, først som sekretariatsleder i 1991, så som forskningsbibliotekar, biblioteksleder og siden 2012 som specialkonsulent.
Jytte Nielsen har med sit sjældne organisationstalent og store arbejdskapacitet ydet afgørende bidrag både til KVINFOs vidensformidling og til den strategiske ledelse i den periode, hvor institutionen voksede fra en lille til en mellemstor organisation gennem professionalisering, digitalisering og mainstreaming.
Tydeligst er hendes fingeraftryk på den digitaliseringsatning, der i kraft af unikke søgefaciliteter har gjort subsitet ”Ligestillingens historie” på kvinfo.dk til guldgrube i undervisnings- og forskningssektoren. Svendestykket er Tidsskrifter 1885-1920, hvor nøglekilderne til konstruktionen af det ligestillingsdanmark, vi kender, serveres på en sølvbakke online for studerende og forskerne, der tidligere måtte bruge år og dag i arkiverne.
Når man til Jytte Nielsens talent for at tage teten og få noget fra hånden lægger empati, lattermildhed og smittende godt humør har der selvsagt været bud efter hende fra mange sider, og hun har gjort sig gældende i bl.a. bestyrelserne for Kvindeligt Selskab, Kraka-prisen, Foreningen for Kønsforskning og Mainstreamingsnetværket af 2005.
Undervejs er litteraten Jytte Nielsen blevet en kyndig kender af den danske kvindebevægelses historie – en ekspertise, som hun har delt gavmildt ud af, blandt andet som en levende og smittende fortæller på en landsdækkende foredragsturne i forbindelse med 100-året for kvindevalgret i 2015, og som er omsat en række artikler i danske og internationale publikationer.