1. Da Lønkommissionen barslede med deres rapport, var budskabet, at der ikke er nogen ligelønsproblemer på det danske arbejdsmarked. Er I enig eller uenig? Eller skal diskussionen om ligeløn tilbage i overenskomstforhandlingerne og/eller ind i lovgivningen?
A – Socialdemokraterne:
Socialdemokraterne mener ikke, at det på baggrund af Lønkommissionens undersøgelser kan konkluderes, at ligeløn ikke er et problem i Danmark. Vi har en lønforskel på 17,7 procent, og vi ved fortsat alt for lidt om de konkrete lønforskelle på arbejdspladserne. VK-regeringen afskaffede som noget af det første SR-regeringens indførsel af kønsopdelte lønstatistikker. Senere vedtog den en ny, men stærkt forringet lov om lønstatistikker, hvor kun virksomheder med over 35 ansatte er omfattet. Socialdemokraterne ønsker derfor at udvide loven om lønstatistikker til at gælde alle virksomheder med over 10 ansatte og mindst 3 mænd og 3 kvinder inden for samme arbejdsfunktion.

B – Radikale Venstre
Vi har ikke ligeløn, så ja, det skal tilbage på dagsordenen, også i overenskomstforhandlingerne. Vi ønsker en mere omfattende lov om kønsopdelt lønstatistik, der ikke kun omfatter de allerstørste virksomheder.

C – De Konservative:
Til trods for loven om ligeløn mellem mænd og kvinder fra midten af 1970’erne anerkender vi konservative, at der stadig ikke er tale om fuldkommen ligeløn mellem mænd og kvinder. Det vidner om, at ligestilling ikke nødvendigvis er noget, man altid kan lovgive sig til. Det handler også om vores kultur, vores indstilling, vores vaner og vores tankegang.
Vi konservative mener ikke, at køn skal være afgørende for ens løn. Tværtimod mener vi, at det må være ens kvalifikationer, der må have betydning for lønnen. Derfor mener vi, at der skal være lige løn mellem mænd og kvinder, der har de samme kvalifikationer og udfører samme funktioner.

F – Socialistisk Folkeparti:
SF er uenig i, at der ikke eksisterer nogen ligelønsproblemer på det danske arbejdsmarked. Lønkommissionen kom heller ikke hele vejen rundt om problemstillingen, idet det ikke lykkedes Lønkommissionen at opnå enighed om hvordan mande- og kvindedominerede fagområder skulle sammenlignes. På den baggrund vil SF arbejde for at få præciseret “arbejde af samme værdi” i lov om ligeløn.

I – Liberal Alliance

K – Kristen Demokraterne:
Uenige. Der skal til stadighed arbejdes for at indføre ligeløn mellem mænd og kvinder for samme arbejde eller for arbejde, der kan tillægges samme værdi.

O – Dansk Folkeparti:
Ligelønsproblemerne i Danmark har en række strukturelle årsager. Blandt andet, at mange kvinder arbejder på deltid og derfor naturligvis ikke tjener det samme som mænd. Dansk Folkeparti ser ingen grund til lovindgreb, men vil overlade dette til arbejdsmarkedets parter. Dansk Folkeparti mener, at Danmark har reel ligestilling mellem kønnene. Der er dog fortsat nogle markante udfordringer i forhold til ligeløn, karrieremuligheder for kvinder, mænds barselsorlov og en grundlæggende holdningsændring til lige deling af hjemmets opgaver. Derudover skal der også fokus på ligestilling for og blandt udlændinge i Danmark og desuden arbejde for undertrykte kvinders vilkår på internationalt plan, især i de islamiske lande. Danmark er nået meget langt på ligestillingsområdet, men Dansk Folkeparti vil fortsætte arbejdet med at øge og sikre ligestilling, ikke mindst for at skabe mere ligeløn for kvinder og mænd. Samtidig bør virksomheder, organisationer og offentlige arbejdspladser arbejde på at skabe fleksible karriererammer, så det bliver muligt i højere grad at kombinere arbejds-, familie- og fritidsliv. Det er både en politisk opgave og en opgave for virksomhederne og de faglige foreninger at sikre en god udvikling på dette område.

V – Venstre

Ø – Enhedslisten:
Helt uenig. Lønkommissionens rapport var bestilt af regeringen og kiggede slet ikke på forskelle mellem typiske mandejob og typiske kvindejob. Dvs. de havde slet ikke fokus på det kønsopdelte arbejdsmarked, hvor arbejde, der er sammenligneligt, hvad angår især uddannelseskrav og ansvar, ikke giver samme løn. Det vil vi arbejde for bliver præciseret i lov om ligeløn, når der kommer en ny regering.