Hvordan vil I sikre jer, at nye politiske initiativer bliver ligestillingsvurderet, så man i beslutningsprocessen får synliggjort eventuelle kønsmæssige skævheder?

A – Socialdemokraterne:
Det er helt tydeligt, at en række af regeringens store nedskæringspakker og skattelettelser har ramt kønsmæssigt skævt. Alligevel har man ikke fået disse tiltag ligestillingsvurderet. Regeringen har sløset med ligestillingsvurderingerne, og det vil en ny regering med Socialdemokraterne i spidsen selvfølgelig rette op på.
B – Radikale Venstre:
Ligestillingsloven skal overholdes. Allerhelst så vi gerne, at ligestillingsnævnet eller anden instans fik beføjelser i lighed med det tidligere videnscenter for ligestilling, således, at vi havde en uafhængig instans, der kan overvåge og dokumentere udviklingen på ligestillingsområdet. Ikke kun passivt besvare klager. Det samme har EU efterlyst. Vi er ikke overbevist om, at udvidelsen af institut for menneskerettigheder er tilstrækkeligt.

C – De Konservative:
Vi konservative ønsker ikke at indføre love eller krav. Vi ønsker dog flere kvinder i bestyrelser, og at der generel er ligestilling. Men vi mener ikke, at love og regler er vejen frem. Både fordi vi jo gerne skulle mindske bureaukratiet, og fordi vi mener, at kvinder ikke har behov for positiv særbehandling. Indfører man positiv særbehandling, vil der i højere grad kunne sættes spørgsmålstegn ved deres kvalifikationer. Det vil vi ikke være med til. Vi mener, at det er vigtigt, at det er kvalifikationerne, der er afgørende og ikke ens køn. Dog vil vi gerne opfordre til, at der tages højde for ligestilling i beslutningsprocessen, så det sikres på bedst mulig vis

F – Socialistisk Folkeparti:
Den nuværende regerings praksis, når det kommer til ligestillingsvurderinger, har vist, at der er behov for en præcisering af ligestillingslovens § 4, der omhandler offentlige myndigheders pligt til at indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning, så ministre ikke fremover blot kan afvise at lave en ligestillingvurdering.

I – Liberal Alliance

K – Kristen Demokraterne:
Fx ved at disse vurderinger løbende kunne offentliggøres samlet på én Internetside sammen med notater om udførelsen af alle pligtige handlinger for ligestilling i forvaltning om planlægning.

O – Dansk Folkeparti:
Ligestillingsproblematikken bør naturligvis indgå på alle områder, hvor den er relevant.

V – Venstre:

Ø – Enhedslisten:
Vi så meget gerne, at alle lovforslag skulle gennemgå en ligestillingsvurdering, hvor forslagets konsekvenser for ligestillingen bliver belyst – på samme måde som både miljømæssige og økonomiske konsekvenser belyses af samtlige lovforslag i dag. De sidste ti år er det voldsomt pinligt hvor få forslag, der rent faktisk er blevet ligestillingsvurderet – også selvom vi har problematiseret det igen og igen. Noget kunne tyde på, at ligestillingsvurderinger for den nuværende regering mere har været for at profilere sig på ligestilling end et reelt ønske om at indføre ligestilling.