Mentortilbuddet PIFT har fået en bevilling fra Frederiksbergfonden på 106.000 kr. Bevillingen er givet til at starte PIFT op på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg. Opstarten kommer til at omfatte 10 sårbare unge, som hver bliver matchet med en frivillig PIFT-mentor. Formålet er at øge de unges psykiske trivsel og fastholde dem i uddannelse.

PIFT har i forvejen mentortilbud for sårbare unge i samarbejde med en række kommuner landet over, men i projektet på Frederiksberg går PIFT for første gang i direkte samarbejde med en uddannelsesinstitution.

Mentorforløbene vil have en varighed på 6-12 måneder, og der vil blive fulgt tæt op på hvert enkelt forløb. De unge kvinder vil blive matchet baseret på deres ønsker og behov, mentorerne vil klædt på til mentorrollen på et obligatorisk mentorkursus og få mulighed for ekspertsparring.

Med dette projekt skabes der erfaringer fra VUC området, der de senere år har oplevet en stigning i psykisk mistrivsel og frafald hos eleverne. Projektet løber i et år fra januar 2019 og der arbejdes på at skabe en forankring efterfølgende.  Desuden skal det danne grundlag for at udbrede tilbuddet til flere VUC’er eller andre relevante ungdomsuddannelser rundt i landet.

PIFT er et samarbejde mellem KVINFO, Foreningen Nydansker og Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet, der er gået sammen for at skabe konkrete løsninger på, at den psykiske mistrivsel blandt unge i disse år er stigende.

Ønsker du at blive mentor på Frederiksberg eller tale om muligt samarbejde? Kontakt koordinator Julie Nielsen på jln@pift.nu, ring på 50763355 eller besøg hjemmesiden www.pift.nu