Hvad er GenderLAB?

GenderLAB er et intensivt innovationsforløb, udviklet, rammesat og faciliteret af KVINFO i samarbejde med CBS (Copenhagen Business School). I GenderLAB nytænker vi samfundets ligestillingsudfordringer og løser aktuelle og konkrete udfordringer, hvor øget ligestilling og mangfoldighed er en nøgle til forandring.

GenderLAB er et udviklingsrum, hvor du kan træde ind med en udfordring og ud med en løsningsmodel.

Foto: Mayra Navarrete

GenderLAB er, som navnet antyder, et laboratorium. Det handler om at eksperimentere, stille nysgerrige spørgsmål, tænke utraditionelt samt afprøve, udforske og udvikle redskaber og løsninger – sammen. Med GenderLAB tilbyder KVINFO en redskabskasse med værktøjer hentet fra innovation og design thinking, kombineret med redskaber fra den nyeste diversitets- og kønsforskning herunder normkritik.

Det er ikke en præmis, at udfordringen handler om køn, ligestilling eller diversitet, men løsningen, vil automatisk indeholde et fokus på normer og potentialet for ændringer af disse normer der fx kan vedrøre køn, etnicitet, seksualitet, alder osv.

GenderLABs metoder

GenderLAB kombinerer design thinking og normkritiske metoder med viden og indsigter om diversitet, ligestilling og køn for at skabe og fremme innovative løsninger og redskaber.

GenderLAB tilbyder en samskabelsesproces hvor deltagerne i fællesskab og gennem en vidensmangfoldighed genererer idéer og afprøver løsninger.

GenderLAB adresserer konkrete ”real life” cases fra virksomheder, institutioner, Ngo’er, politikere mv. med fokus på deres konkrete udfordringer.

GenderLAB rammersætter et udviklingsforløb, der kan blive tilpasset mange forskellige behov, adressere en bred vifte af temaer og blive brugt i forskellige kontekster.

Foto: Mayra Navarrete

Output fra GenderLAB

En overordnet målsætning med et GenderLAB forløb vil altid være en innovativ ny løsningsmodel og/eller afprøvet og mere eller mindre implementer bar løsning – det kan fx være en prototype på konkret nyt redskab, en projektbeskrivelse, en strategi, en kampagneide eller et organisationsudviklingsforløb. Den konkrete målsætning med GenderLAB skal aftales med den enkelte partner fra gang til gang.

Når man har gennemført et GenderLAB, står man endvidere med en løsningsmodel, der indeholder et perspektiv på normer og ændring af disse. Det kan enten være i form af mainstreaming, hvor viden om normer (herunder fx køn, etnicitet, alder, seksualitet mv.) er blevet inkorporeret løbende, eller i form af, at øget ligestilling og diversitet i sig selv løser en generel udfordring.

Varighed og procesforløb for GenderLAB varierer alt efter ønske og afhængigt af udfordringens kompleksitet og samarbejdspartnerens behov og ønsker.

Foto: Mayra Navarrete

GenderLAB er udviklet sammen med forskere fra Copenhagen Business School. KVINFO og CBS afholder i foråret 2019  GenderLABs i Danmark og Norden.