Praktik i KVINFO

Praktikanter til KVINFOs vidensteam

Ansøgningsfrist:
Mandag den 25. april 2022.


Vil du bidrage til arbejdet med køn og ligestilling med  research, analyser, policy arbejde og arrangementer? Så kan du nu søge praktikstilling i KVINFO.

 KVINFOs vidensteam søger tre akademiske praktikanter, der kan indgå i det daglige vidensarbejde. Som praktikant i vidensteamet kommer du til at prøve kræfter med research, vidensformidling og -produktion om køn på en måde, der skaber forandring og dialog på tværs af sektorer og politiske skel.

Vi søger tre forskellige profiler:

 • En samfundsvidenskabelig praktikant, der ønsker at prøve kræfter med analyser af eksisterende forskning eller KVINFOs egne større undersøgelser, samt KVINFOs metode, GenderLAB
 • En kønsfaglig praktikant, der ønsker at omsætte sin faglige viden om køn og ligestilling til planlægning og afvikling af events samt bidrage til arbejdet med at udvikle KVINFOs Mangfoldighedsnetværk for praktikere.
 • En kønsfaglig praktikant, der ønsker at understøtte KVINFOs arbejde med skoleområdet og kønnet uddannelsesvalg

Praktikantstilling #1

Du kommer til at prøve kræfter med mange forskellige opgaver. Det kan være at bidrage til analyser af eksisterende forskning, KVINFOs egne større undersøgelser af sexisme eller at bidrage til vores arbejde med kulturforandringer i organisationer, for eksempel gennem GenderLABs.

Arbejdsopgaver:

 • Bidrage til analyser og undersøgelser
 • Bidrage til planlægning og afholdelse af GenderLABs
 • Formidling af viden til for eksempel kvinfo.dk og sociale medier
 • Praktiske opgaver ved arrangementer

Kvalifikationer:

 • Du er bachelor og er begyndt på din overbygning
 • Du har faglig viden om, eller interesse for, køns og ligestillingsområdet

Derudover har vi en nogle ideer om, hvilke kvalifikationer vi leder efter. Vi forventer ikke, at du kan det hele, og det kan være, du kan andet eller mere end det, vi nævner her. Dine kvalifikationer er for eksempel:

 • Du har interesse for eller lyst til at initiere kulturforandringer fx gennem normkritik
 • Du har erfaring med eller interesse for analysearbejde og formidling af forskning
 • Du har erfaring med eller interesse for at arbejde med statistik i analysearbejde. Du behøver ikke være ekspert i at lave statistiske beregninger, men kan analysere andres beregninger
 • Du er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt
 • Du er god til at samarbejde og indstillet på at arbejde i både et team og på tværs af KVINFO som organisation.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vidensmedarbejder Signe Nebelong på signe.nebelong@kvinfo.dk. Skriv ‘Videnspraktikant 1’ i emnefeltet.

Praktikantstilling #2

Vi søger en kønsfaglig profil, der har faglig viden om køn og ligestilling, og som har interesse for / erfaring med at planlægge og afvikle arrangementer. Du kommer også til at bidrage til at udvikle KVINFOS Mangfoldighedsnetværk for praktikere. Her skal du have mod på at omsætte din faglige viden om køn og ligestilling til det mere praksisnære arbejde, sådan at netværksmedlemmer bliver klædt på med konkrete redskaber til at skabe mere ligestillede arbejdspladser. Ligeledes må du gerne have lyst til at bidrage til diverse researchopgaver.

Arbejdsopgaver:

 • Planlægning af arrangementer, herunder fx Vækstlaget, Wake-up Calls og den internationale mandedag
 • Bidrage til udvikling af KVINFOs Mangfoldighedsnetværk for praktikere ved at være med til at afvikle netværksmøder, herunder tilrettelæggelse af møder med eksterne oplægsholdere, rekruttering til netværket mv.
 • Bistå med forberedelserne af KVINFOs 8. marts-fejring i 2022
 • Research på udvalgte områder inden køn og ligestilling, bl.a. i forbindelse med eksterne henvendelser
 • Praktiske opgaver ved fx arrangementer

Kvalifikationer:

 • Du er bachelor og er begyndt på din overbygning.
 • Du har faglig viden om og interesse for køns- og ligestillingsområdet og meget gerne i et intersektionelt, normkritisk perspektiv
 • Du har erfaring med eller interesse for eventplanlægning
 • Du er god til at koordinere og følge opgaver til dørs og kan skabe god kontakt til eksterne samarbejdspartnere
 • Du er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt
 • Du er god til at samarbejde og indstillet på at arbejde i både et team og på tværs af KVINFO som organisation

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vidensmedarbejder Katrine Kladakis på katrine.kladakis@kvinfo.dk. Skriv ‘Videnspraktikant 2’ i emnefeltet.

Praktikantstilling #3

Vi søger en profil med faglig viden om køn og ligestilling i et normkritisk og intersektionelt perspektiv, som har lyst til at arbejde med køn på skoleområdet og kønnet uddannelsesvalg. Du kommer til at indgå i arbejdet med at udvikle KVINFOs indsats på skoleområdet, herundeer kønsstereotyper og kønnet uddannelsesvalg.

Arbejdsopgaver:

 • Bidrage til KVINFOs arbejde med køn på skoleområdet, herunder kønsstereotyper og kønnet uddannelsesvalg
 • Bidrage til kortlægning, research, indsamling og udvikling af undervisningsmaterialer
 • Bidrage til KVINFOs politiske interessevaretagelse på skoleområdet og til netværksaktiviteter
 • Bidrage til udvikling af pilotprojekter og fondsansøgninger
 • Bistå vidensteamet med ad hoc opgaver
 • Praktiske opgaver ved fx arrangementer

Kvalifikationer:

 • Du er bachelor og er begyndt på din overbygning
 • Du har faglig viden om og interesse for køn og ligestilling i et intersektionelt og normkritisk perspektiv
 • Du har erfaring med eller interesse for uddannelsesområdet
 • Du er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt
 • Du er god til at samarbejde og indstillet på at arbejde i både et team og på tværs af KVINFO som organisation

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vidensmedarbejder Karen Ewers Haahr på karen.ewers.haahr@kvinfo.dk. Skriv ‘Videnspraktikant 3’ i emnefeltet.

Fælles for alle tre praktikstillinger

Arbejdsopgaverne vil blive aftalt nærmere og evt. justeret løbende i samspil mellem praktikant og praktikvejleder. Vi tager naturligvis hensyn til faglige interesser og kvalifikationer.

Praktikken er ulønnet. Du skal være bachelor og kunne få merit fra din uddannelse for praktikforløbet.

Du skal kunne lægge mindst 30 timer om ugen på kontoret. Dog er vi naturligvis fleksible med hensyn til dit studie, opgaver og eksamen undervejs.

Blind rekruttering

Alle ansøgninger bliver anonymiseret. Ansættelsesudvalget bliver derfor ikke præsenteret ansøgerens navn, køn, alder, eller billede. Vi opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge praktikken uanset etnisk baggrund, køn og kønsidentitet, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.

Ansøgning

Send din ansøgning og cv samt anden relevant dokumentation til personale@kvinfo.dk og skriv ’Videnspraktikant 1’, ’Videnspraktikant 2’ eller ‘Videnspraktikant 3’ i emnefeltet alt efter hvilken af praktikantstillingerne, du er mest interesseret i. Hvis du er interesseret i flere af praktikstillingerne, så skriv det blot øverst i selve din ansøgning.  

Ansøgningsfristen er den 25. april 2022.

KVINFO er Danmarks videnscenter for køn og ligestilling. KVINFO omsætter viden til forandring ved at udvikle redskaber og løsninger på konkrete udfordringer, der vedrører køn og ligestilling nationalt og internationalt. KVINFO er en selvejende institution under Kulturministeriet.