Praktik i foråret 2023

Praktikant til KVINFOs integrations-arbejde

Ny-undersoegelse-Seksuel-chikane-og-forskelsbehandling-praeger-kommunalpolitik---Kate-Chenkova
FOTO: Kate Chenkova
Deadline for ansøgning: Søndag den 23. oktober 2023

Vil du arbejde med integration og beskæftigelse? Så kan du nu søge praktik i KVINFOs mentorteam.

Vi søger en praktikant , der ønsker at være en del af ​​et program, der er skabt for at påvirke kvinder med etnisk minoritetsbaggrunds liv i en positiv retning ved at støtte dem i deres arbejde med at finde et job eller en uddannelse.

I KVINFOs mentornetværk laver vi frivillige mentorindsatser for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Vi arbejder i Danmark sammen med de boligsociale helhedsplaner og kommuner, formidler vores erfaringer og resultater og producerer viden på området.

Vi har også et international fokus, hvor vi samarbejder med organisationer rundt omkring i verden, der også arbejder med mentormetoder.

Arbejdsopgaver

  • Understøtte eksisterende mentorindsatser, herunder aktiviteter, udvikling, evaluering og forankring
  • Assistere med indsamling og formidling af viden om målgruppen, beskæftigelse og barrierer for beskæftigelse, der kan understøtte det strategiske arbejde med både nuværende og fremtidige projekter, samt fundraising til disse
  • Kommunikere med og til mentorer og mentees på mentornetværkets kanaler, blandt andet på LinkedIn
  • Dokumentere aktiviteter

Arbejdsopgaverne udføres i tæt samarbejde med mentornetværkets medarbejdere. Du får en bred kontaktflade, og det er derfor vigtigt, at du kan samarbejde på tværs af organisationen og skabe gode relationer.

Kvalifikationer

  • En stærk interesse og forståelse for arbejdsområdet
  • Analytiske kompetencer ift. viden, strategi og fundraising
  • Erfaring med formidlingsopgaver
  • Evner til at arbejde fokuseret og selvstændigt
  • Interkulturelle kompetencer, som kan anvendes i kontakten med brugere og samarbejdspartnere

Praktisk

Praktikken er ulønnet. Du skal være bachelor og kunne få merit fra din uddannelse for praktikforløbet.

Du skal kunne lægge mindst 30 timer om ugen på kontoret. Dog er vi naturligvis fleksible med hensyn til dit studie, opgaver og eksamen undervejs.

Rekruttering

Ligestilling og mangfoldighed er kerneværdier i KVINFO. Vi bestræber os derfor på at invitere en mangfoldig gruppe af ansøgere til samtale. Vi opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge praktikken uanset etnisk baggrund, køn og kønsidentitet, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.

Eventuelle spørgsmål til praktikstillingen kan rettes til projektleder Christian Larsen på e-mail : christian.larsen@kvinfo.dk. Skriv ‘Praktikant i mentorteam’ i emnefeltet.

Ansøgning

Send din ansøgning og cv til christian.larsen@kvinfo.dk og skriv ‘Praktikant i mentorteam’ i emnefeltet senest søndag den 23. oktober 2022.

 

KVINFO er Danmarks videnscenter for køn og ligestilling. KVINFOs vision er et frit og ligestillet samfund. KVINFOs mission er på et vidensbaseret grundlag at kvalificere samfundsdebat og -forandringer, og at fremme ligestilling i en aktuel kontekst nationalt og internationalt. Gennem udvikling og anvendelse af redskaber, vidensformidling og fortalervirksomhed bidrager vi til norm-, kultur- og strukturændringer. KVINFO er en selvejende institution under Kulturministeriet.

Du kan læse mere om KVINFO på www.kvinfo.dk.