Bliv praktikant i KVINFO

PRAKTIKANT MED INTERESSE FOR KØN, DIVERSITET OG LIGESTILLING TIL VIDENSCENTRET

FRIST: TORSDAG DEN 14. NOVEMBER

Her har du chancen for at blive en del KVINFO’s videnscenter og prøve kræfter med mange forskellige opgaver – fra undersøgelser om køn, formidling af viden gennem events og udvikling af nye metoder til at fremme ligestilling og diversitet.

Om KVINFO

KVINFO er Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed og samlingsstedet for forskning, viden og information om den moderne ligestillingsdiskussion. Nationalt og internationalt. KVINFO er en selvejende institution under Kulturministeriet.

Vi producerer og formidler viden om køn og mangfoldighed, vi skaber og deltager i debatter og vidensarrangementer, vi varetager mentorindsatser nationalt og internationalt, herunder arbejder vi med ligestilling og kvinders deltagelse i Mellemøsten og Nordafrika.

Arbejdsopgaverne kan være:

  • Bistå i koordinering og afvikling af KVINFO’s 8. marts 2020-fejring
  • Research på udvalgte områder indenfor køn, ligestilling og diversitet, samt formidling af viden til kvinfo.dk
  • Planlægningen af arrangementer og events, herunder for eksempel Wakeup Calls og Vækstlags-arrangementer, etablering af kontakt til oplægsholdere, researcharbejde samt promovering på sociale medier
  • Bidrage til udvikling og research til KVINFO’s Vidensbank
  • Deltage i udvikling og planlægning af KVINFO’s GenderLABs

Arbejdsopgaverne vil blive aftalt nærmere i samspil mellem dig og din praktikvejleder i KVINFO. Her vil vi tage hensyn til dine interesser og kvalifikationer.

Kvalifikationer:

  • Du er bachelor og er begyndt på din overbygning
  • Viden om eller interesse for hhv. køn/ligestilling/diversitet vil være en stor fordel
  • Erfaring med eller interesse for eventplanlægning vil være en fordel
  • Du er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt
  • Du er god til at samarbejde og indstillet på at arbejde i både et team og på tværs af KVINFO som organisation

Praktikken er ulønnet.

Praktikperioden for forårssemestret er som udgangspunkt fra. 13. januar-26. juni 2020.

Praktikstillingen er på 30-37 timer om ugen. Vi er fleksible i forhold til perioden samt timeantallet, og den kan derfor

tilpasses individuelle behov for at følge fag eller skrive en afsluttende praktikopgave.

Ansøgning og CV sendes til projektkoordinator i Videnscentret Julie Lykke Nielsen på julie.lykke.nielsen@kvinfo.dk , som også kan kontaktes for yderligere oplysninger på mail eller på telefonnummer 5076 3355.

Ansøgningsfristen er torsdag den 14. november 2019.

Du kan læse mere om KVINFO og andre praktikstillinger i huset ved at følge dette link.