Praktik i foråret 2023

Tre praktianter til KVINFOs vidensteam

Praktik viden-1
Foto: Jason Goodman / Unsplash
DEADLINE FOR ANSØGNING: SØNDAG DEN 23. OKTOBER 2023

Vil du bidrage til research, analyser, policyarbejde og møder og arrangementer om køn, ligestilling og diversitet? Så kan du nu søge praktikstilling i KVINFO.

KVINFOs vidensteam søger tre akademiske praktikanter, der kan indgå i det daglige vidensarbejde. Som praktikant i vidensteamet kommer du til at prøve kræfter med research, vidensformidling og -produktion om køn på en måde, der skaber forandring og dialog på tværs af sektorer og politiske skel. Vi søger tre forskellige profiler:

 • En samfundsvidenskabelig praktikant, der ønsker at prøve kræfter med analyser af eksisterende forskning eller KVINFOs egne større undersøgelser, samt KVINFOS GenderLABs
 • En kønsfaglig praktikant, der ønsker at omsætte sin faglige viden om køn, diversitet og ligestilling til planlægning og afvikling af events og bidrage til udviklingen af KVINFOs Mangfoldighedsnetværk for praktikere.
 • En kønsfaglig praktikant, der ønsker at understøtte KVINFOs arbejde med skoleområdet og kønnet uddannelsesvalg

Praktikant #1: Analyser, undersøgelser og GenderLABs

I denne praktikstilling kommer du til at prøve kræfter med mange forskellige opgaver. Det kan være analyser af eksisterende forskning og KVINFOs egne, større undersøgelser af sexisme. Og bidrage til vores arbejde med kulturforandringer i organisationer, for eksempel gennem GenderLABs.

Arbejdsopgaver

 • Bidrage til analyser og undersøgelser
 • Bidrage til planlægning og afholdelse af GenderLABs
 • Formidling af viden til for eksempel kvinfo.dk og sociale medier

Kvalifikationer

 • Du er bachelor og er begyndt på din overbygning.
 • Du har faglig viden om eller interesse for køns-, ligestillings- og diversitetsområdet

Derudover leder vi efter nedenstående kvalifikationer, men vi forventer ikke, at du har alle. Det kan være, du kan noget af nedenstående mere end andet:

 • Du har interesse for eller lyst til at initiere kulturforandringer fx gennem normkritik
 • Du har erfaring med eller interesse for analysearbejde og formidling af forskning
 • Du har erfaring med eller interesse for at arbejde med statistik i analysearbejde. Du behøver ikke være ekspert i at lave statistiske beregninger, men kan analysere andres beregninger
 • Du er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt
 • Du er god til at samarbejde og indstillet på at arbejde i både et team og på tværs af KVINFO som organisation.

Arbejdsopgaverne vil blive aftalt nærmere og evt. justeret løbende i samspil mellem praktikant og praktikvejleder i KVINFO. Her vil vi tage hensyn til faglige interesser og kvalifikationer.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Anja Uglebjerg på anja.uglebjerg@kvinfo.dk. Skriv ‘Analysepraktikant’ i emnefeltet.

 

Praktikant #2: Events og Mangfoldighedsnetværk for praktikere

Til denne praktikstilling søger vi en kønsfaglig profil, der har faglig viden om køn, diversitet og ligestilling, og som har interesse for/ erfaring med at planlægge og afvikle arrangementer. Du kommer til at blive en del af 8. martsteamet, og bidrager både til udvikling, planlægning og afvikling af det store event med et omfattende program og 1.300 publikummer, hvor KVINFO markerer kvindernes internationale kampdag 2023.

Du kommer desuden til at indgå i udviklingsarbejdet med KVINFOs Mangfoldighed i praksis / Netværk og Masterclass, så du skal have mod på at omsætte din faglige viden om køn, diversitet og ligestilling til det mere praksisnære arbejde med at klæde vores medlemmer og deltagere på med konkrete redskaber til at skabe mere ligestillede arbejdspladser.

Ligeledes må du gerne have lyst til at bidrage til diverse researchopgaver.

Arbejdsopgaver

 • Bistå med forberedelserne og udviklingen af KVINFOs store 8. marts-fejring i VEGA i København. Du vil få selvstændige arbejdsopgaver, som du i tæt samspil med praktikvejleder er ansvarlig for. Du vil ligesom resten af 8. martsteamet også varetage logistiske/praktiske opgaver
 • Planlægning af andre arrangementer og events, herunder fx Vækstlaget og WakeUp Calls
 • Bidrage til udviklingsarbejdet med og afvikling af netværksmøder og Masterclass’er under KVINFOs Mangfoldighed i praksis-initiativ, herunder tilrettelæggelse og afvikling af netværksmøder med eksterne oplægsholdere, rekruttering til Masterclass mv.
 • Research på udvalgte områder inden for køn, ligestilling og diversitet blandt andet i forbindelse med eksterne henvendelser

Kvalifikationer

 • Du er bachelor og er begyndt på din overbygning
 • Du har faglig viden om og interesse for køns-, ligestillings- og diversitetsområdet – meget gerne i et intersektionelt normkritisk perspektiv
 • Du har erfaring med eller interesse for eventplanlægning
 • Du er god til at koordinere, følge opgaver til dørs, og kan bidrage i en god kontakt til eksterne samarbejdspartnere.
 • Du er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt
 • Du er god til at samarbejde og indstillet på at arbejde i både et team og på tværs af KVINFO som organisation

Arbejdsopgaverne vil blive aftalt nærmere i samspil mellem dig og din praktikvejleder i KVINFO. Vi tager hensyn til dine interesser og kvalifikationer.

Eventuelle spørgsmål til forløbet kan rettes til vidensmedarbejder Katrine Kladakis på e-mail : katrine.kladakis@kvinfo.dk. Skriv ’Videnspraktikant’ i emnefeltet.

 

Praktikant #3: Skole og kønnet uddannelsesvalg

Til denne praktikstilling søger vi en profil med faglig viden om køn og ligestilling, gerne i et normkritisk og intersektionelt perspektiv, som har lyst til at arbejde med køn på skoleområdet og med kønnet uddannelsesvalg. Du kommer til at indgå i arbejdet med at udvikle KVINFOs indsats på skoleområdet, herunder politisk interessevaretagelse, udvikling af pilotprojekter og undervisningsmaterialer samt bidrag til fondsansøgninger.

Arbejdsopgaver

 • Bistå i KVINFOs arbejde med køn på skoleområdet, herunder kønsstereotyper og kønnet uddannelsesvalg
 • Bistå med politisk interessevaretagelse på skoleområdet
 • Bidrage til udvikling af pilotprojekter og fondsansøgninger
 • Research og indsamling og udvikling af undervisningsmateriale
 • Bistå vidensteamet med ad hoc-opgaver

Kvalifikationer

 • Du er bachelor og er begyndt på din overbygning
 • Du har faglig viden om og interesse for køn og ligestilling i et intersektionelt, normkritisk perspektiv
 • Du har erfaring med eller interesse for uddannelsesområdet
 • Du er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt
 • Du er god til at samarbejde, kan arbejde selvstændigt og indstillet på at arbejde i både et team og på tværs af KVINFO som organisation

Arbejdsopgaverne vil blive aftalt nærmere i samspil mellem dig og din praktikvejleder i KVINFO. Vi tager hensyn til dine interesser og kvalifikationer.

Eventuelle spørgsmål til forløbet kan rettes til vidensmedarbejder Karen Ewers Haahr på e-mail: karen.ewers.haahr@kvinfo.dk   . Skriv ‘Praktikant kønnet uddannelsesvalg’ i emnefeltet.

 

Praktisk

Praktikken er ulønnet. Du skal være bachelor og kunne få merit fra din uddannelse for praktikforløbet.

Du skal kunne lægge mindst 30 timer om ugen på kontoret. Dog er vi naturligvis fleksible med hensyn til dit studie, opgaver og eksamen undervejs.

Rekruttering

Ligestilling og mangfoldighed er kerneværdier i KVINFO. Vi bestræber os derfor på at invitere en mangfoldig gruppe af ansøgere til samtale. Vi opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge praktikken -uanset etnisk baggrund, køn og kønsidentitet, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.

Ansøgning

Send din ansøgning og cv samt anden relevant dokumentation til:

Praktikant #1: anja.uglebjerg@kvinfo.dk

Praktikant #2: katrine.kladakis@kvinfo.dk

Praktikant #3: karen.ewers.haahr@kvinfo.dk

og skriv ’Praktikantansøgning’ i emnefeltet.

Hvis du ansøger om flere af praktikstillingerne, så skriv det i mailen eller i ansøgningen.

Ansøgningsfristen er søndag den 23. oktober 2022.

 

KVINFO er Danmarks videnscenter for køn og ligestilling. KVINFOs vision er et frit og ligestillet samfund. KVINFOs mission er på et vidensbaseret grundlag at kvalificere samfundsdebat og -forandringer, og at fremme ligestilling i en aktuel kontekst nationalt og internationalt. Gennem udvikling og anvendelse af redskaber, vidensformidling og fortalervirksomhed bidrager vi til norm-, kultur- og strukturændringer. KVINFO er en selvejende institution under Kulturministeriet.

 Du kan læse mere om KVINFO på www.kvinfo.dk