Kvindegrupper og andre organisationer har længe presset på for at få kvinderne inddraget i løsningen af konflikterne i Mellemøsten og Nordafrika, sådan som FN’s resolution 1325 kræver. KVINFO har i år været med til at arrangere to regionale konferencer om emnet.
Det arbejde nåede i den her uge et luftlag højere op, da UN Women og Den Arabiske Liga samlede en række ministre og andre beslutningstagere i Kairo til den første high level konference i regionen om arbejdet på grundlag af resolution 1325 med titlen: ”Women and Achieving Peace and Security in the Arab Region”.
Den Arabiske Liga har udarbejdet en regional aktionsplan for 1325, men de fleste arabiske lande mangler stadig at udarbejde nationale handleplaner, som det er krævet. Med undtagelse af to – Irak og Palæstina – har de ikke engang fået lavet planer for spørgsmålet om kvinders sikkerhed i konflikt.
KVINFO var inviteret med til at give et internationalt perspektiv og fortælle om erfaringerne med nationale handleplaner. Specialkonsulent Katarina Blomqvist fremhævede i diskussionen også Beirut Call For Action, anbefalingerne fra den ene af KVINFO-konferencerne, som også er meget relevante for UN Women og Den Arabiske Ligas arbejde fremover.
Konferencen var ikke uden kontroverser. Midt i det hele afbrød en gruppe syriske kvinder højlydt de andre talere for at protestere over, at ingen af konferencens talere repræsenterede Syrien. Også diskussioner om Islams rolle skabte røre i salen.
Desværre udeblev dialogen med civilsamfundets repræsentanter, da de fleste af ministrene forlod konferencen efter deres egne taler. Alligevel var konferencen vigtig, fordi det for første gang lykkedes at samle en række repræsentanter for regeringerne om at diskutere veje til at få inddraget kvinderne i konfliktløsningen, og dermed er presset på dem øget for at det faktisk sker i fremtiden.