Når sociale goder som pension og sygeforsikring er hængt op på en socialfond, som kun lønmodtagere er medlem af, så lader det en stor gruppe af især kvinder i stikken.
Fordi så mange af kvinderne i et land som Marokko arbejder som landarbejdere eller på andre måder står uden for det formelle arbejdsmarked, så har 94 procent af de ældre kvinder ikke nogen egen pension, og 83,7 procent er uden sundhedsforsikring. Både i deres arbejdsliv og som ældre er de fuldstændig afhængige af deres fædres, mænds eller sønners indkomster – et system hvor for eksempel en skilsmisse let bliver en social katastrofe for kvinderne.
Det er blot et af eksemplerne på, hvordan indretningen af det sociale system rammer kønsmæssigt skævt, og konsekvenserne af kvindernes lave deltagelse på det formelle arbejdsmarked var også et af de helt centrale temaer i det seminar som den marokkanske kvindeorganisation ADFM (Association Démocratique des Femmes du Maroc – den demokratiske organization af marokkanske kvinder) afholdt i sidste uge. 
Ud over at gennemgå problemerne, så fremlagde ADFM en plan for reform af det sociale system, og ikke mindst blev strategien for, hvordan man kan få indflydelse på lovgivningen, diskuteret.
Seminaret i Marokko er en del af KVINFO’s regionale projekt “Mainstreaming women’s economic and social rights in transition processes in selected Arab countries”, som på tværs af fire arabiske lande arbejder med at klæde forskellige civilsamfundsorganisationer på til at være fortalere for kvinders sociale rettigheder og forbedringer i deres sociale vilkår. Tidligere seminarer er blevet afholdt i Libanon, Egypten og Jordan, og på seminaret i Rabat blev eksempler på best practice fra flere af de andre lande inddraget i diskussionerne.
Det regionale projekt er koordineret af organisationen Collective for Research and Training on Development – Action (CRTC.A) i Beirut, Libanon, og trækker på CRTD.A’s omfattende erfaring med regionalt arbejde for ligestilling og social refærdighed.

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

KVINFOs program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP.

Læs mere om DAPP på dette link.

Næste aktivitet i projektet løber af stabelen allerede i denne uge, hvor repræsentanter for alle de regionale partnere mødes i Beirut for at udveksle erfaringer, gøre status over situationen i de enkelte lande og lægge en arbejdsplan for 2016.
Læs mere om projektet med CRTD.A