Jette Sandager, der arbejder med at udvikle KVINFOs Mentornetværk, har fået prisen for årets speciale ”Thesis of the Year” inden for social sciences på CBS. Det har hun for specialet  ”Women, Mentoring and the (re)production of (fe)male leadership” om potentialer og faldgruber i mentorprogrammer.

KVINFO ønsker Jette tillykke med prisen. Priskomiteen begrunder valget sådan her:

”Specialet analyserer de sociale og politiske effekter af DJØFs Talent Mentor Program, som er oprettet med det formål at fremme diversitet i ledelsen af offentlige og private organisationer. På en ekstremt overbevisende måde viser specialet hvordan, at mentorprogrammet på trods af, at det meget vel kan have succes med at hjælpe flere kvinder til at blive ledere, også reproducerer en række meget stereotype kønsroller og –forventninger, og derfor i sidste ende fejler med at bibringe ledelse mere diversitet i dens forståelse og praksis.

Specialet er eksemplarisk i sin identifikation, re-framing og undersøgelse af et generelt og stærkt presserende samfundsproblem, nemlig manglen på kvinder i de øverste lag af virksomhedsorganisationer.

Gennem en substantiel viden og imponerende evne til at kombinere kønsstudier, post-strukturelle analysestrategier og seneste teorier om affekt og følelse, tilbyder Jette Sandager et direkte brugbart og meget værdifuldt bidrag til både private og offentlige organisationers forsøg på at fremme diversiteten i ledelse.”

Brugbarheden i hendes konklusioner er vi helt enige i her på KVINFO. De er i fuld gang med at blive implementeret i KVINFOs mentorprogram, hvor Jette Sandager nu er ansat.

Hvis du vil læse mere om mentoring og metodens potentiale for at bringe flere kvinder i ledelse, så lån specialet på KVINFOs Bibliotek.