Vold mod kvinder er ikke alene en krænkelse med store personlige omkostninger. Volden kommer også med en gigantisk regning. Hvert år koster den i omegnen af to procent af verdens samlede indtjening – eller 9,4 billioner kroner (det er 9.400.000.000.000 kroner).

Det har bistandsorganisationen CARE regnet ud i rapporten ’Counting the Cost’, der har set på både omkostninger for staterne, produktivitets- og indkomsttab, omkostninger for gerningsmændene og ikke mindst omkostninger for ofrene.

For det er de voldsudsatte kvinder, som står med det store tab – anslået seks gange så meget som staternes udgifter. Det er blandt andet sundhedsudgifter, udgifter til juridisk bistand, flytning og ny bolig og ofte et indkomsttab som følge af sygemeldinger eller tab af arbejde som følge af volden.

Vold kan forebygges

Case: Marokko

Et af de lande, som rapporten trækker frem, er Marokko, hvor KVINFO og Kvinderådet arbejder med at bekæmpe kønsbaseret vold i partnerskab med Injad-netværket af krisecentre. Her anslår rapporten, at omkostningerne ved vold mod kvinder svarer til hele 6,5 procent af landets bruttonationalprodukt – eller 42,6 milliarder kroner.

Projektet i Marokko, der er en del af KVINFOs ligestillingsarbejde støttet afDansk-Arabisk Partnerskabsprogram under Udenrigsministeriet, arbejder blandt andet med at:

  • oplyse unge om kønsbaseret vold, og hvordan man forebygger den
  • øge lokale autoriteters opmærksomhed på problemet
  • støtte Injads aktivister i deres fortalerarbejde for at få forbedret lovgivningen og implementeringen af den.

Den gode nyhed er ellers, at i hvert fald en del af volden faktisk kan forebygges. Samfund med et højt niveau af vold mod kvinder er ofte kendetegnet ved samfundsmæssig accept af volden, at beslutningsprocesserne er kontrolleret udelukkende af mænd, ufleksible kønsroller og kønsidentiteter og en maskulinitetskultur, som fremhæver aggression og manglende respekt for kvinder – alt sammen faktorer, som kan bearbejdes gennem en aktiv indsats.Rapporten slutter da også med en række opfordringer til både regeringer, erhvervslivet og donororganisationer om at implementere politikker og støtte forebyggelse og hjælp til ofrene, både i rige og fattige lande.

“Det faktum at vold mod kvinder er en grundlæggende krænkelse af menneskerettighederne burde i sig selv være tilstrækkelig grund til handling. Forståelsen af omkostningerne af vold mod kvinder giver yderligere argumenter og viden for, hvorfor forebyggelse og reaktion på vold mod kvinder bør være en topprioritet,” skriver CARE i rapporten.

Det skønnes, at mere end hver tredje kvinde verden over i løbet af sit liv bliver udsat for enten vold eller seksuelle overgreb fra en partner/ekspartner eller for seksuelle overgreb fra andre.