Mentoring er af mange hyldet som en yderst effektiv metode til at bringe flere kvinder i ledelse. I sit speciale fra Copenhagen Business School undersøger KVINFOs Jette Sandager, om mentoring faktisk er så effektiv en metode på den lange bane. I konklusionen peger hun på en hel række problemer eller bivirkninger i mentorforløbene.

Nu er hendes speciale ”Women, Mentoring and the (re)production of (fe)male leadership” blevet nomineret til en Thesis of the Year Award. I nomineringen lyder det bl.a.: “Through a substantial knowledge of and impressive ability to combine gender studies, post-structural analytical strategies and current theorizing on affect and emotion, Jette Sandager offers a directly usable and highly valuable contribution to present attempts of private and public organizations alike to enhance the diversity in leadership”.

Men specialet har ikke kun fanget priskomitéens øjne. Selv om specialet tager udgangspunkt i et andet mentorprogram end KVINFOs skyndte de sig at ansætte hende, da hendes studentermedhjælperstilling på KVINFO løb ud.

”Der er ikke lavet ret meget kvalitativ forskning om mentoring i Danmark og slet ikke ud fra et feministisk perspektiv,” siger Beatriz Hernandez de Fuhr, som har været med til at sætte den kvalitetsudvikling i gang, som KVINFOs mentorprogram er inde i. ”En del af vores udvikling er at gøre mentorprocessen vidensbaseret, så vi kan gå mere målrettet efter at få et større udbytte. Her passer Jettes konklusioner perfekt ind.”

Selv om KVINFOs Mentor har en helt anden målgruppe, nemlig indvandrerkvinder, end det mentorprogram, som Jette Sandager har undersøgt i sit speciale, der retter sig mod kvindelige ledelsestalenter, så er konklusionerne meget brugbare. Centralt står det grundlæggende problem, at mentoring ofte resulterer i et ulige forhold mellem mentor og mentee, og derfor ender det med, at menteen forsøger at kopiere mentoren i stedet for at udvikle på sine egne styrker.

”Virksomhederne efterspørger diversitet. Vi skal sikre, at mentorprocessen ikke resulterer i at vi fjerner diversiteten,” siger Jette Sandager.

Hvis du vil læse mere om mentoring og metodens potentiale for at bringe flere kvinder i ledelse, så lån specialet på KVINFOs Bibliotek.