Efter det såkaldte arabiske forår har en del lande i Mellemøsten og Nordafrika indført ny lovgivning, som sikrer lighed for loven for mænd og kvinder, og som i nogen udstrækning skaber grundlag for ligestilling.

KVINFO arbejder med spørgsmålet i Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan sammen med lokale og danske ekseperter og organisationer.  Arbejdet koncentrerer sig om at give lige muligheder for kvinder og mænd for at deltage aktivt i det politiske liv, om at udrydde diskrimination og vold med baggrund i køn og om at sikre, at alle kan bestemme over deres egen krop og seksualitet.

Som i Danmark er ligestilling også i MENA-regionen (det er Mellemøsten og Nordafrika) et varmt emne med problematikker, som det tager tid at forandre. I quizzen herunder kan du blive klogere på , hvordan det står til med ligestilling og verdensmål nu.

Tag quizzen ved at bruge dette link.

Vil du vide endnu mere, kan du læse om vores internationale arbejde på dette link.