Rapporten giver et overordnet indblik i både de store forandringer i levevilkår og dagligdagen i Danmark de sidste 100 år – og de områder hvor der endnu ikke er sket de store forandringer. Det stiller rapporten skarpt på i udvalgte nedslag i forskellige aspekter af kvinders og mænds livsvilkår. Rapporten indeholder således oplysninger om blandt andet de gennemførte valg, den demografiske udvikling, arbejdsmarkedsforhold og barsel.
Som rapporten blandt andet viser, var der de første mange år med kvinders valgbarhed kun omkring 2 % kvinder af de valgte kandidater til Folketinget. Først senere – ved valget i 1966 – var mere end hver 10. folketingskandidat en kvinde. Som rapporten desuden konkluderer, er der stadig et stykke vej til, at kvinderne udgør halvdelen af de opstillede og valgte.

Her er også en video tilgængelig, der giver et hurtigt overblik over udviklingen