I sit oplæg til Finansloven vil regeringen skære 5,4 millioner kroner ud af de 8,8, som KVINFO årligt modtager til sit arbejde i Danmark. Det svarer til 61 procent.
Nedskæringerne i finanslovsforslaget er henholdsvis omkring halvdelen af bevillingen på 6,8 millioner til KVINFOs videnscenter, som Kulturminister Mette Bock vil fjerne i forbindelse med sammenlægningen af KVINFOs bibliotek med Det Kongelige Bibliotek og 2,0 millioner til det internationalt hædrede Mentornetværk for indvandrerkvinder, som integrationsminister Inger Støjberg vil sløjfe.
Ud over de to bevillinger modtager KVINFO 25 millioner kroner årligt fra Udenrigsministeriet til sit arbejde med at fremme ligestilling i Mellemøsten, og den bevilling ligger fast. Men de penge kan ikke bruges til KVINFOs aktiviteter i Danmark.
”Ligestilling er en af de grundlæggende forudsætninger for et samfunds økonomiske og sociale udvikling, og det gælder både i Mellemøsten og i Danmark. Men det er som om, regeringen kun synes, at ligestilling skal på dagsordenen uden for landets grænser,” siger KVINFOs direktør Henriette Laursen.
”Beskæringen af KVINFO er en alvorlig svækkelse af det samlede vidensmiljø, som er grundlaget for en kvalificeret ligestillingsdebat i Danmark og for effektiviteten i mentorarbejdet med indvandrerkvinder,” siger Henriette Laursen. Hun peger på områder som ligeløn, barselsrettigheder, social kontrol og overgreb og seksuel chikane som områder, hvor der stadig er alvorlige ligestillingsproblemer mellem kønnene.
”Vi har store ambitioner for vores videnscenter og arbejder på at rejse yderligere midler til vores arbejde.  Viden er grundlaget for at kunne komme videre på ligestillingsområdet, også i Danmark. Det ville være interessant, hvis regeringen begyndte at udtrykke nogle ambitioner for, hvad det er, man vil på det her område,” siger Henriette Laursen.