Det er den højeste kvinderepræsentation i byrådene nogensinde og er en stigning på 3,1 procentpoint i forhold til valget i 2013. Det resultat var der formentlig ikke mange, som havde forudset, da kvindeandelen af de opstillede kandidater lå på 31,8 %. Fordi det gængse billede, med valget i 2009 som en enlig undtagelse, plejer at være, at andelen af valgte kvinder er lidt lavere end andelen af kvinder blandt de opstillede.
Når kvinderepræsentationen alligevel fik et nøk opad kan det skyldes det flere faktorer:

 1. De blå partier, som alle havde mindre end 30 % kvinder på listerne, fik en tilbagegang.
 2. De opstillede kvinder kan have været stillet højere op på listerne end tidligere.
 3. Vælgerne kan have valgt at sætte deres kryds ved en kvindelig kandidat i lidt højere grad end tidligere.


Kvindelige kommunalpolitikere i procent i de 5 regioner

 • Region Nordjylland: 27,56 %
 • Region Midtjylland: 31,92 %
 • Region Syddanmark: 30,04 %
 • Region Sjælland: 32,65 %
 • Region Hovedstaden: 38,40 %


I hvilket omfang de forskellige faktorer har haft indvirkning på valgresultatet, må valgforskernes kommende granskning af valget vise.

Store regionale forskelle

Kvinderepræsentationen på 32,84 % dækker over store regionale forskelle. En optælling af de valgte kvinder i byrådene efter region viser, at i 4 ud af 5 regioner ligger kvinderepræsentationen lavere end landsgennemsnittet. Kun Region Hovedstaden ligger over gennemsnittet med 38,4 % og nærmer sig derfor de 40 %, der normalt betragtes som kønsbalance.

Flere kvindelige borgmestre

14 kvindelige borgmestre ud af 98. Det ser ud til at blive resultatet af kommunalvalget d. 21. november 2017. Det er 2 flere end ved valget i 2013, men 3 færre end ved valget i 2009 og svarer til, at i 14,3 % af kommunerne vil det fremover være en kvinde, som bærer borgmesterkæden.

Flest socialdemokratiske borgmestre

Socialdemokratiet, som fik et godt valg, tegner sig for over halvdelen af borgmesterposterne med 9 kvindelige borgmestre. Udover genvalg til de 5 nuværende borgmestre fik partiet valgt 4 nye borgmestre, hvoraf de to, nemlig Kirsten Jensen, Hillerød og Marie Stærke, Køge vender tilbage til borgmesterkontorerne efter 4 år i opposition.
Venstre, som fik et mindre godt valg, endte med 2 borgmestre. Der var genvalg til Pernille Beckmann i Greve og nyvalg til Anette Mortensen i Stevns.
Det konservative Folkeparti, som også fik et relativt godt valg beholder de to kvindelige borgmestre Benedikte Kjær i Helsingør og Sofia Osmani i Lyngby-Taarbæk. Til gengæld måtte partiet vinke farvel til 2 andre borgmestre i henholdsvis Hillerød og Thisted. Begge steder blev borgmesterstolen dog indtaget af kvinder fra andre partier, og i det hele taget er der en tendens til, at i de byer, hvor der sidder en kvindelig borgmester, er der også flere af de andre store partier, som stiller med en kvindelig borgmesterkandidat.

Kvindelige borgmestre i de 5 regioner

 • Region Nordjylland: 2 borgmestre
 • Region Midtjylland: 0 borgmestre
 • Region Syddanmark: 1 borgmester
 • Region Sjælland: 5 borgmestre
 • Region Hovedstaden: 6 borgmestre

Endelig blev Sofie Valbjørn borgmester på Fanø, valgt for Alternativet.

De kvindelige borgmestre meget skævt fordelt på geografi

11 af de 14 borgmestre befinder sig i kommuner øst for Storebælt og 3 vest for Storebælt. Resultatet er i tråd med valgresultatet, hvor også de to sjællandske regioner scorerede højest ift. valgte kvindelige byrødder.

De 14 kvindelige borgmestre er:

Socialdemokratiet:

 • Helle Adelborg, Hvidovre kommune, genvalgt
 • Winni Grosbøll, Bornholms kommune, genvalgt
 • Trine Græse, Gladsaxe kommune, genvalgt
 • Birgit Stenbak Hansen, Frederikshavn kommune, genvalgt
 • Joy Mogensen, Roskilde kommune, genvalgt
 • Christina Krzyrosiak Hansen, Holbæk kommune, ny
 • Kirsten Jensen, Hillerød kommune, ny – men tidligere borgmester 2007-2013
 • Marie Stærke, Køge kommune, nu – men tidligere borgmester 2007-2013
 • Ulla Westergaard, Thisted kommune, ny

Venstre:

 • Pernille Beckmann, Greve kommune, genvalgt
 • Anette Mortensen, Stevns kommune, ny

Det konservative Folkeparti:

 • Benedikte Kjær, Helsingør kommune, genvalgt
 • Sofia Osmani, Lyngby-Taarbæk kommune, genvalgt

Alternativet:

 • Sofie Valbjørn, Fanø kommune, ny