En ny evaluering af Det Arabiske Initiativ giver generelt fine karakterer til arbejdet under initiativet, herunder flere af KVINFOs projekter.
Overordnet bedømmer evalueringen Det Arabiske Initiativ som et relevant og tilpasningsdygtigt politisk instrument og udviklingsprogram. Evalueringen er foretaget af konsulentbureauet NIRAS i samarbejde med det britiske firma Integrity Researchfor Udenrigsministeriet.
Især fremhæver evalueringen initiativets opbygning omkring partnerskabsbaseret arbejde.
“The partnership approach has since the beginning been successful in creating broad and diverse networks and spaces for Danish and Arab actors to interact, dialogue and exchange ideas and experiences,” hedder det i evalueringen, der er engelsksproget.
Formålet med evalueringen er ikke bare at vurdere den indsats, som er lagt gennem årene. Rapporten indeholder også en række anbefalinger for, hvordan Det Arabiske Initiativ (eller på engelsk DAPP – Danish-Arab Partnership Programme) skal indrettes fremover. 
Derfor er en af evalueringens hovedanbefalinger da også, at partnerskaber også i fremtiden skal være hovedmetoden for arbejdet.
”The interaction, transfer of knowledge and dialogue which is embedded in this way of working is a key strength of DAPP,” lyder begrundelsen.
”Vi er helt enige i den konklusion,” siger Katarina Blomqvist, som er leder af KVINFOs internationale afdeling. Hun fortæller, at KVINFO i sin tid blev valgt som partner på ligestillingsområdet på grund af det store netværk i Danmark og med det specifikke mål at etablere et tilsvarende bredt netværk i Mellemøsten og Nordafrika og derigennem involvere flere aktører i arbejdet i regionen. 

Forudsætning for dialog

Den partnerskabsorienterede tilgang er også en direkte forudsætning for det dobbelte formål, der hele tiden har været en del af Det Arabiske Initiativ – nemlig dels at støtte reformprocesser og demokratisering i Mellemøsten og Nordafrika og dels at øge dialogen mellem danske og arabiske samfundsaktører.
“The evaluation finds that the (dialogue), achieved through the Danish-Arab partnership modality, is a key characteristic of the DAPP resulting in intercultural cooperation and understanding at a people-to-people and organisation-to-organisation level. In agreement with many Danish stakeholders it is found that the two objectives complement each other and should be kept at the same level,” hedder det i rapporten.
Ud over anbefalingen om at holde fast i dialogen og partnerskabsmodellen er der også en række anbefalinger til at udvikle eller fokusere arbejdet. En af dem er at satse mere på twinningprojekter mellem offentlige institutioner. “The evaluation has seen particular strengths in partnerships between public institutions at a local, non-national level, especially when a parallel twinning at the national level is also established, so that results from the local level can be lifted to the national level,“ lyder anbefalingen.
Flertallet af projekterne under Det Arabiske Initiativ har forskellige civilsamfundsorganisationer som partnere, men blandt KVINFOs projekter finders der også en del partnerskaber, der inddrager både danske og arabiske offentlige institutioner, og som i praksis har fungeret som en form for mini-twinninger.
Evalueringen nævner direkte to af de største og længstvarende. Det ene er et samarbejde med Ministry of Planning and International Cooperation (MoPIC) i Jordan, hvor det danske Ligestillingsministerium har bidraget til klæde ansatte i den jordanske centraladministration på i forhol til at arbejde med ligestilling i deres arbejde. Det andet er det arbejde, som stadig er i gang i forhold til at give især kvinder bedre adgang til at udnytte de rettigheder, de har fået i Marokkos nye familieretslovgivning, hvor både Københavns Byret og Statsforvaltningen har deltaget sammen med det marokkanske justitsministerium og flere lokale retskredse.

Konkrete resultater

I det hele taget får de af KVINFOs projekter pæne ord med på vejen i evalueringen og i de fire landerapporter, som ligger til grund for den.  Rapporten har kun evalueret et udvalg af projekter under Det Arabiske Initiativ, men af KVINFOs projekter fremhæver den blandt andet:

  • At projekter i både Jordan, Tunesien og Egypten har bidraget til at øge kvindernes politiske deltagelse, f.eks. træning af kvindelige kandidater i Tunesien, hvor syv af dem blev valgt til parlamentet.
  • Projektet  “Engendering the public sphere” i Jordan, som havde til formal at støtte den implementeringen af FN’s CEDAW-traktat (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) både i den offentlige sektor og i private virksomheder. “The evaluation observed that the private company beneficiaries (such as the business conglomerate Nuqul Group) have benefitted from the capacity building exercises. Encouraging gender diversity in the workplace and empowering women still stand as two significant objectives on the Nuqul corporate agenda,” skriver rapporten.
  • Arbejdet i Egypten, hvor to KVINFO-projekter har medvirket til at styrke kvindernes indflydelse og kvinders rettigheder i lovgivningen, herunder processen med at få vedtaget en ny forfatning i landet. Projektet “Gender Friendly Legislation” arbejdede for, at kvinder blev repræsenteret i den komite, der skrev udkastet til forfatningen, og samtidig blev der afholdt en række regionale debatter, som var med til at sikre et bredere input.
  • Evalueringen nævner også projektet ”Enhancing Research and Documentation of Women’s History in Egypt and Across the Arab Region”, som blandt andet fokuserede på kvinders rolle i forhold til Islam og tidsmæssigt faldt sammen med den turbulente periode, hvor Det Muslimske Broderskab sad i regering. “The project proved to be highly relevant and responsive to the evolving situation and needs on the ground,” lyder kommentaren i evalueringen.
  • Resultaterne i Egypten er opnået på trods af, at arbejdet med ligestilling kun udgør omkring 1 % af de midler, som Det Arabiske Initiativ bruger i Egypten.
  • Som et eksempel på et innovativt partnerskab med synlige resultater nævner rapporten “Empowerment Through Design”-projektet i Marokko, hvor elever fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Designskole og kunsthåndværkerkollektivet RFA (Reseau Femmes Artisanes) har arbejdet sammen om at skabe bedre designede og mere salgbare produkter. En af de marokkanske deltagere karaktereriserer deres samarbejdspartner sådan her: “The Danish strength is their simplicity. [Denmark provides] simple ideas and good organization. Also their capacity for listening.”
  • Projektet “Women’s Decision-Making and Leadership in the Public Sphere” i Marokko “has been recognised as particularly effective in combining livelihoods training with women’s empowerment,” skriver evalueringen. Desuden har projektet resulteret i dannelsen af et nationalt netværk af kvindelige fagforeningsaktivister, som KVINFO stadig samarbejder med.

Meldingen fra Udenrigsministeriet er, at evalueringen vil komme til at indgå som en del af grundlaget for, hvordan arbejdet under Det Arabiske Initiativ skal forme sig fremover. KVINFO er gået aktivt ind i dette arbejde, både i forhold til udarbejdelsen af evalueringen og i de seminarer, som Udenrigsministeriet har inviteret partnerne i initiativet til både i Danmark og i regionen.
Læs hele rapporten her
Foto af Jens Juul fra KVINFOs “Women in Politics”-konference i anledningen af 100-året for de danske kvinders stemmeret.